Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ORO VEŽĖJŲ, TURINČIŲ RUSIJOS FEDERACIJOJE IŠDUOTĄ ORO VEŽĖJO PAŽYMĖJIMĄ, ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE UŽDRAUDIMO

 

2022 m. vasario 26 d. Nr. 153

Vilnius

 

Vadovaudamasi Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 89 straipsniu, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 17 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu ir atsižvelgdama į tai, kad dėl Rusijos Federacijos veiksmų, kurie kelia grėsmę pirmaeiliams Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams, Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. XIV-929 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento sprendimo paskelbti nepaprastąją padėtį patvirtinimo“ patvirtino Lietuvos Respublikos Prezidento 2022 m. vasario 24 d. dekretu Nr. 1K-872 „Dėl nepaprastosios padėties paskelbimo“ priimtą sprendimą įvesti nepaprastąją padėtį visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Uždrausti oro vežėjų, turinčių Rusijos Federacijoje išduotą oro vežėjo pažymėjimą, orlaivių skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdvėje, išskyrus avarinio tūpimo ir avarinio skrydžio Lietuvos Respublikos oro erdvėje atveju ir skrydžius humanitariniais tikslais.

2. Pasiūlyti valstybės įmonei „Oro navigacija“ išplatinti šią informaciją informaciniame pranešime (NOTAM).

3. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 punkte nurodytas draudimas įsigalioja 2022 m. vasario 26 d. 22:00 val. UTC laiku (2022 m. vasario 27 d. 00:00 val. vietiniu laiku).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                     Marius Skuodis