VAlstybinė lietuvių kalbos komisijA

 

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

dėl REKOMENDACIJOS „dėl citrusinių AUGALŲ ir jų vaisių LIETUVIŠKų PAVADINIMų“

 

2017 m. gegužės 22 d. Nr. PN-10

Vilnius

 

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

1. Patvirtinti rekomendaciją „Dėl citrusinių augalų ir jų vaisių lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2002 m. gruodžio 19 d. pranešimą Nr. 96 „Dėl citrusinių augalų ir jų vaisių lietuviškų pavadinimų“.

 

Komisijos pirmininkė                                                                                              Daiva Vaišnienė              

________________


                                                         
PATVIRTINTA

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos

2017 m. gegužės 22 d.

protokoliniu nutarimu Nr. PN-10

 

REKOMENDACIJA

„dėl citrusinių AUGALŲ ir jų vaisių LIETUVIŠKų PAVADINIMų“

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja vartoti tokius citrusinių augalų ir jų vaisių lietuviškus pavadinimus:

 

APELSINAI

Vaisius – tikràsis apelsnas

Augalas – apelsninis citrnmedis (lot. Citrus sinensis)

 

Vaisius – floridnis apelsnas

Augalas – floridnis citrnmedis (lot. Citrus temple)

 

Vaisius – grubltasis apelsnas

Augalas – grublėtavasis citrnmedis (lot. Citrus sulcata)

 

Vaisius – hirošminis apelsnas

Augalas – hirošminis citrnmedis (lot. Citrus hassaku)

 

Vaisius – ndinis apelsnas 

Augalas – ndinis citrnmedis (lot. Citrus indica)

 

Vaisius – aitrùsis apelsnas

Augalas – karčiavasis citrnmedis (lot. Citrus aurantium)

 

Vaisius – mandarninis apelsnas

Augalas – krminis citrnmedis (lot. Citrus tankan)

 

Vaisius – miltúotasis apelsnas

Augalas – miltúotasis citrnmedis (lot. Citrus tachibana)

 

Vaisius – rūgštùsis apelsnas

Augalas – mirtalãpis citrnmedis (lot. Citrus myrtifolia)

 

Vaisius – muskusnis apelsnas

Augalas – muskusnis citrnmedis (lot. Citrus maderaspatana)

 

Vaisius – snapúotasis apelsnas

Augalas – snapúotasis citrnmedis (lot. Citrus karna)

 

Vaisius – taivãninis apelsnas

Augalas – taivãninis citrnmedis (lot. Citrus taiwanica)

 

Bergamotės

Vaisius – bergamòtė (aliejus – bergamòčių aliẽjus)

Augalas – bergamnis citrnmedis (lot. Citrus bergamia)

 

CITRINOS

Vaisius – filipninė citrinà

Augalas – filipninis citrnmedis (lot. Citrus micrantha)

 

Vaisius – imbiernė citrinà

Augalas – imbiernis citrnmedis (lot. Citrus assamensis)

 

Vaisius – saldžióji citrinà

Augalas – itãlinis citrnmedis (lot. Citrus limetta)

 

Vaisius – junãninė citrinà

Augalas – junãninis citrnmedis (lot. Citrus hongheensis)

 

Vaisius – karpótoji citrinà

Augalas – vėlyvàsis citrnmedis (lot. Citrus hystrix)

 

Vaisius – kašmỹrinė citrinà

Augalas – kašmỹrinis citrnmedis (lot. Citrus pseudolimon)

 

Vaisius – kriáušinė citrinà

Augalas – kriáušinis citrnmedis (lot. Citrus pyriformis)

 

Vaisius – marmelãdinė citrinà

Augalas – marmelãdinis citrnmedis (lot. Citrus limonia)

 

Vaisius – palestninė citrinà

Augalas – palestninis citrnmedis (lot. Citrus limettioides)

 

Vaisius – pesinė citrinà

Augalas – pesinis citrnmedis (lot. Citrus latifolia)

 

Vaisius – pūsltoji citrinà

Augalas – pūsltasis citrnmedis (lot. Citrus pennivesiculata)

 

Vaisius – raukšltoji citrinà

Augalas – raukšltasis citrnmedis (lot. Citrus jambhiri)

 

Vaisius – stambiasklė citrinà

Augalas – rytnis citrnmedis (lot. Citrus cavaleriei)

 

Vaisius – žalióji citrinà (ntk.* laimas)

Augalas – rūgščiavasis citrnmedis (lot. Citrus aurantiifolia)

 

Vaisius – vagótoji citrinà

Augalas – rusvàsis citrnmedis (lot. Citrus wilsonii)

 

Vaisius – tikróji citrinà

Augalas – tikràsis citrnmedis (lot. Citrus limon)

 

Vaisius – rausvóji citrinà

Augalas – žemàsis citrnmedis (lot. Citrus meyeri)

 

CITRONAI

Vaisius – ilgàsis citrònas

Augalas – ilgavasis citrnmedis (lot. Citrus limonimedica)

 

Vaisius – tikràsis citrònas

Augalas – váistinis citrnmedis (lot. Citrus medica)

 

Vaisius – grakinis citrònas

Augalas – váistinio citrnmedžio grakinis varietètas (lot. Citrus medica var. ethrog)

 

Vaisius – pirštúotasis citrònas

Augalas – váistinio citrnmedžio pirštuotavasis varietètas (lot. Citrus medica var. sarcodactylis)

 

Citrūnai

Vaisius – kartùsis citrnas (ntk. citranžas)

Augalas – kartùsis citrnas (lot. ×Citroncirus webberi)

 

GREIPFRUTAI

Vaisius – asãminis grepfrutas

Augalas – asãminis citrnmedis (lot. Citrus megaloxycarpa)

 

Vaisius – didỹsis grepfrutas (ntk. pomelas)

Augalas – didỹsis citrnmedis (lot. Citrus maxima) (ntk. pampelmusinis citrinmedis)

 

Vaisius – ehminis grepfrutas

Augalas – ehminis citrnmedis (lot. Citrus iyo)

 

Vaisius – tikràsis grepfrutas

Augalas – greipfrutnis citrnmedis (lot. Citrus paradisi)

 

Vaisius – jokohãminis grepfrutas

Augalas – jokohãminis citrnmedis (lot. Citrus tengu)

 

Vaisius – mijadzãkinis grepfrutas

Augalas – mijadzãkinis citrnmedis (lot. Citrus tamurana)

 

Vaisius – šikòkinis grepfrutas

Augalas – šikòkinis citrnmedis (lot. Citrus obovoidea)

 

Vaisius – vasarnis grepfrutas

Augalas – vasarnis citrnmedis (lot. Citrus natsudaidai)

 

Kinkanai

Vaisius – saldùsis kinkãnas (ntk.: kumkvatas, kumkuatas)

Augalas – saldžiavasis kinkãnas (lot. Fortunella crassifolia)

 

Vaisius – mandarninis kinkãnas (ntk.: kumkvatas, kumkuatas)

Augalas – mandarninis kinkãnas (lot. Fortunella hindsii)

 

Vaisius – japòninis kinkãnas (ntk.: kumkvatas, kumkuatas)

Augalas – japòninis kinkãnas (lot. Fortunella japonica)

 

Vaisius – kiaušninis kinkãnas (ntk.: kumkvatas, kumkuatas)

Augalas – kiaušninis kinkãnas (lot. Fortunella margarita)

 

Vaisius – kriáušinis kinkãnas (ntk.: kumkvatas, kumkuatas)

Augalas – kriáušinis kinkãnas (lot. Fortunella polyandra)

 

KLEMENTINAI

Vaisius – klementnas

Augalas – alžỹrinis citrnmedis (lot. Citrus clementina)

 

Limonijos

Vaisius – rūgščióji limònija

Augalas – rūgščióji limònija (lot. Limonia acidissima)

 

MANDARINAI

Vaisius – blizgùsis mandarnas

Augalas – blizgùsis citrnmedis (lot. Citrus kinokuni)

 

Vaisius – mažàsis mandarnas

Augalas – bukavasis citrnmedis (lot. Citrus amblycarpa)

 

Vaisius – fukušminis mandarnas

Augalas – fukušminis citrnmedis (lot. Citrus yamabuki)

 

Vaisius – gardùsis mandarnas

Augalas – gardžiavasis citrnmedis (lot. Citrus suavissima)

 

Vaisius – glotnùsis mandarnas

Augalas – glotniavasis citrnmedis (lot. Citrus leiocarpa)

 

Vaisius – saldùsis mandarnas (ntk. tanžerinas)

Augalas – gluosnialãpis citrnmedis (lot. Citrus deliciosa)

 

Vaisius – indonèzinis mandarnas

Augalas – indonèzinis citrnmedis (lot. Citrus suhuiensis)

 

Vaisius – japòninis mandarnas

Augalas – japòninis citrnmedis (lot. Citrus sudachi)

 

Vaisius – karãliškasis mandarnas

Augalas – karãliškasis citrnmedis (lot. Citrus nobilis)

 

Vaisius – kvapùsis mandarnas

Augalas – kvapùsis citrnmedis (lot. Citrus junos)

 

Vaisius – likernis mandarnas (ntk. satsuma)

Augalas – likernis citrnmedis (lot. Citrus unshiu)

 

Vaisius – maròkinis mandarnas

Augalas – maròkinis citrnmedis (lot. Citrus tangerina)

 

Vaisius – tikràsis mandarnas (ntk. tanžerinas)

Augalas – mandarninis citrnmedis (lot. Citrus reticulata)

 

Vaisius – minkštàsis mandarnas

Augalas – minkštavasis citrnmedis (lot. Citrus depressa)

 

Vaisius – okinãvinis mandarnas

Augalas – okinãvinis citrnmedis (lot. Citrus oto)

 

Vaisius – pomidòrinis mandarnas

Augalas – pomidòrinis citrnmedis (lot. Citrus lycopersiciformis)

 

Vaisius – raudonàsis mandarnas

Augalas – raudonvasis citrnmedis (lot. Citrus erythrosa)

 

Vaisius – rausvàsis mandarnas

Augalas – rausvavasis citrnmedis (lot. Citrus reshni)

 

Vaisius – sakišminis mandarnas

Augalas – sakišminis citrnmedis (lot. Citrus keraji)

 

Vaisius – rūgštùsis mandarnas (ntk.: kalamandinas, kalamondinas)

Augalas – smulkiavasis citrnmedis (lot. Citrus madurensis)

 

Vaisius – sultngasis mandarnas

Augalas – sultingavasis citrnmedis (lot. Citrus succosa)

 

Vaisius – tangèlinis mandarnas (ntk. tandželas)

Augalas – tangèlinis citrnmedis (lot. Citrus ×tangelo)

 

Vaisius – uolnis mandarnas

Augalas – uolnis citrnmedis (lot. Citrus tardiferax)

 

Puscitrinės

Vaisius – pùscitrinė (ntk. laimkvatas)

Augalas – gausiažiẽdė pùscitrinė (lot. ×Citrofortunella floridana)

 

Augalas – aukštàsis citrnmedis (lot. Citrus excelsa)

Augalas – didžialãpis citrnmedis (lot. Citrus macrophylla)

Augalas – kietavasis citrnmedis (lot. Citrus sunki)

Augalas – maláizinis citrnmedis (lot. Citrus halimii)

Augalas – melanèzinis citrnmedis (lot. Citrus macroptera)

Augalas – narnis citrnmedis (lot. Citrus medioglobosa)

Augalasplatùsis citrnmedis (lot. Citrus latipes)

Augalas – plikàsis citrnmedis (lot. Citrus glaberrima)

Augalas – pūslnis citrnmedis (lot. Citrus ampullacea)

Augalas – rinčiuotalãpis citrnmedis (lot. Citrus crenatifolia)

Augalas – svyruõklinis citrnmedis (lot. Citrus miaray)

Augalas – tojãminis citrnmedis (lot. Citrus asahikan)

 

*ntk. – neteiktina

_____________