LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL KONVENCIJOS DĖL KOVOS SU UŽSIENIO PAREIGŪNŲ PAPIRKIMU SUDARANT TARPTAUTINIUS VERSLO SANDORIUS RATIFIKAVIMO

 

2017 m. balandžio 20 d. Nr. XIII-305

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Konvencijos ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio pirmosios dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2017 m. kovo 6 d. dekretą Nr. 1K-890, ratifikuoja 1997 m. lapkričio 21 d. Derybų konferencijoje priimtą Konvenciją dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius (toliau – Konvencija) su pareiškimu.

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos pareiškimas

Vadovaudamasis Konvencijos 11 straipsniu, Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija skiriamos kompetentingomis institucijomis atlikti Konvencijos 4 straipsnio 3 dalyje, 9 ir 10 straipsniuose nurodytų prašymų priėmimo, rengimo ir ryšių palaikymo šiais klausimais institucijos funkcijas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė