LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-293 „DĖL STATYBOS TAISYKLIŲ ST 188710638.10:2005 „AUTOMOBILIŲ KELIŲ TILTŲ BANDYMAI“ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m. lapkričio 13 d. Nr. 3-462

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. V-293 „Dėl statybos taisyklių ST 188710638.10:2005 „Automobilių kelių tiltų bandymai“ patvirtinimo“.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                 Marius Skuodis