LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PEDAGOGINIO VARDO NAUDOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDŽIO POLITINĖJE REKLAMOJE

 

2021 m. vasario 19 d.  Nr. Sp-47

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 50 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2021 m. vasario 8 d. pažymą Nr. 3-26 (1.2) „Dėl pedagoginio vardo naudojimo Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio politinėje reklamoje“ (pridedama), nusprendžia:

Nutraukti tyrimą dėl pedagoginio vardo naudojimo Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidato Viktoro Pranckiečio politinėje reklamoje, nesant kompetentingos institucijos sprendimo ar kitų dokumentų, tiesiogiai patvirtinančių, kad Viktoras Pranckietis neteisėtai naudojasi ar neturi teisės naudotis 2016 metais suteiktu profesoriaus pedagoginiu vardu.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė