LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL FELIKSO PETRAUSKO POLITINĖS REKLAMOS LAIKRAŠČIUOSE „DZŪKŲ ŽINIOS“ IR „LAZDIJŲ ŽVAIGŽDĖ“

 

2020 m. rugpjūčio 5 d. Nr. Sp-124

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 3 straipsnio 6 dalimi, 14 straipsnio 1 ir 5 dalimis, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 16 straipsnio 4 dalimi, 17 straipsnio 6 ir 7 dalimis ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. pažymą Nr. 3-63 (1.2) „Dėl Felikso Petrausko politinės reklamos laikraščiuose „Dzūkų žinios“ ir „Lazdijų žvaigždė“ (pridedama), nusprendžia:

1. Nepripažinti 2020 m. balandžio 9 d. Felikso Petrausko sveikinimą laikraštyje „Dzūkų žinios“ politine reklama.

2. Pripažinti Felikso Petrausko 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidomis:

2.1. už 2020 m. balandžio 10 d. sveikinimą laikraštyje „Lazdijų žvaigždė“ politinės reklamos įkainiais – 121,97 Eur;

2.2. už 2020 m. balandžio 30 d. straipsnį „Dr. F. Petrauskas: „Žinau savivaldybių stipriąsias ir silpnąsias puses, todėl ateinu ne atstovauti, o dirbti“ laikraštyje „Dzūkų žinios“ – 603,74 Eur;

2.3. už 2020 m. birželio 4 d. sveikinimą laikraštyje „Dzūkų žinios“ – 110,24 Eur;

2.4. už 2020 m. birželio 5 d. sveikinimą laikraštyje „Lazdijų žvaigždė“ – 139,52 Eur.

3. Pripažinti Felikso Petrausko kandidato lėšomis, skirtomis politinei kampanijai finansuoti, jo faktiškai apmokėtas išlaidas už šio sprendimo 2 punkte nurodytą politinę reklamą – 910,52 Eur.

4. Pripažinti, kad Feliksas Petrauskas pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo:

4.1. 3 straipsnio 6 dalį, politinės kampanijos metu užsakydamas politinę reklamą laikraščiuose „Dzūkų žinios“ ir „Lazdijų žvaigždė“, tai yra įgydamas turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai, neužsiregistravęs savarankišku politinės kampanijos dalyviu;

4.2. 14 straipsnio 1 dalį, politinės kampanijos laikotarpiu apmokėdamas politinės kampanijos išlaidas ne iš politinės kampanijos sąskaitos.

5. Pavesti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį šio sprendimo 3 punkte nurodytomis išlaidomis ir 4 punkte nurodytomis kandidato lėšomis.

6. Netaikyti administracinę atsakomybę Feliksui Petrauskui už nustatytus pažeidimus.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė