LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PANAŠAUS GYDOMOJO POVEIKIO VAISTINIŲ PREPARATŲ GUSELKUMABUM, IKSEKIZUMABUM, RISANKIZUMABUM IR SEKUKINUMABUM GRUPĖS IR EKVIVALENTINIŲ DOZIŲ JŲ BAZINEI KAINAI APSKAIČIUOTI PATVIRTINIMO

 

2022 m. gegužės 10 d. Nr. V-932

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu:

t v i r t i n u panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų Guselkumabum, Iksekizumabum, Risankizumabum ir Sekukinumabum grupę ir šias ekvivalentines dozes bazinei kainai nustatyti:

Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas

Ekvivalentinė dozė

Guselkumabum

1400 miligramų (mg)

Iksekizumabum

2400 miligramų (mg))

Risankizumabum

1500 miligramų (mg)

Sekukinumabum

8400 miligramų (mg)

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys