LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL INTERNETINIO BALSAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS GALIMYBIŲ STUDIJOS

 

2021 m. gruodžio 16 d. Nr. Sp-266

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 191.7 papunktį, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos 2021 m. spalio 1 d. rezoliuciją „Dėl spartesnio pasirengimo balsuoti internetu“, Lietuvos diasporos politikos strategijos „Globali Lietuva“ 2022–2030 m. projekto nuostatas dėl pilietiškumo skatinimo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 30 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir vykdydama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, nusprendžia:

1. Pradėti Lietuvos Respublikos valstybės internetinio balsavimo informacinės sistemos galimybių studijos, kurioje būtų nustatyti Valstybės internetinio balsavimo informacinės sistemos tikslai, įvertintas internetinio balsavimo kibernetinis saugumas ir patikimumo užtikrinimas, numatyti šios sistemos kūrimo kontrolės mechanizmai, testavimo ir įgyvendinimo etapai, įvertintas visuomenės pasitikėjimas ir kita informacija, viešojo pirkimo procedūras.

2. Vykdyti Valstybės informacinės sistemos galimybių studijos viešąjį pirkimą iš Vyriausiajai rinkimų komisijai 2022 metams skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                 Jolanta Petkevičienė