LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

MINISTRAS PIRMININKAS

 

POTVARKIS

DĖL ATSTOVŲ SKYRIMO Į LIETUVOS IR LENKIJOS JAUNIMO MAINŲ FONDO KOMITETĄ

 

2021 m. kovo 24 d. Nr. 39

Vilnius

 

Vadovaudamasi 2007 m. birželio 1 d. Plocke pasirašyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo 4 straipsnio 3–5 dalimis:

1. Skiriu į Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo komitetą (toliau – Komitetas) dvejų metų kadencijai šiuos Lietuvos Respublikos atstovus:

 

Vytautą Šilinską                                   –   socialinės apsaugos ir darbo viceministrą (Komiteto pirmininkas);

 

Jurgį Giedrį                                          –   Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės patarėją;

 

Tomą Irnių                                            –   Užsienio reikalų ministerijos Europos šalių departamento Baltijos jūros šalių skyriaus vedėją;

 

Kamilę Kontrimaitę                              –   Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę.

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2019 m. balandžio 16 d. potvarkį Nr. 83 „Dėl atstovų skyrimo į Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo komitetą“.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė