LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARĖS IRENOS LUNSKIENĖS SAVANORIŠKOS VEIKLOS

 

2020 m. birželio 3 d. Nr. Sp-79

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi ir atsižvelgdama į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus ir Vyriausiosios rinkimų komisijos nario Tauro Rutkūno 2020 m. gegužės 29 d. išvadą Nr. 3-51 (1.2) „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos narės Irenos Lunskienės savanoriškos veiklos vertinimo“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti, kad 2020 m. kovo 23 ir 27 dienomis Marijampolės socialinės pagalbos centre ir Marijampolės socialinės pagalbos centro Paramos šeimai padalinio Liudvinavo seniūnijoje Vaikų dienos centre Marijampolės savivaldybės tarybos narės Irenos Lunskienės higienos priemonių ir maisto produktų dalijimas nelaikytinas rinkėjų papirkimu.

2. Pripažinti, kad 2020 m. kovo 23 ir 27 dienomis Marijampolės savivaldybės tarybos narės Irenos Lunskienės „Facebook“ paskyroje paskelbtuose įrašuose pateikta informacija apie higienos priemonių ir maisto produktų dalijimą Marijampolės socialinės pagalbos centre ir Marijampolės socialinės pagalbos centro Paramos šeimai padalinio Liudvinavo seniūnijoje Vaikų dienos centre nėra politinė reklama.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė