LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIKTORO USPASKICHO ĮSIGYTŲ IR IŠDALYTŲ MEDICININIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ (RESPIRATORIŲ) PADEDANT DARBO PARTIJOS KANDIDATAMS VIGILIJUI JUKNAI, DANGUOLEI MARTINKIENEI IR MARIJUI VELIČKAI

 

2020 m. spalio 1 d. Nr. Sp-221

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi, 50 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 17 straipsnio 6 ir 7 dalimis ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos nario Tauro Rutkūno ir Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. išvadą Nr. 3-90 (1.2) „Dėl Viktoro Uspaskicho įsigytų ir išdalytų medicininių apsaugos priemonių (respiratorių) padedant Darbo partijos kandidatams Vigilijui Juknai, Danguolei Martinkienei ir Marijui Veličkai“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti, kad Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskichas, įsigydamas medicinines apsaugos priemones (respiratorius) ir organizuodamas jų dalijimą politinės kampanijos laikotarpiu bei tokiu būdu populiarindamas Darbo partiją ir už ją agituodamas, pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatas.

2. Pripažinti, kad dalydami Viktoro Uspaskicho lėšomis nupirktas medicinines apsaugos priemones (respiratorius) Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatas pažeidė Darbo partijos nariai – kandidatai į Lietuvos Respublikos Seimo narius:

2.1. Vigilijus Jukna;

2.2. Danguolė Martinkienė;

2.3. Marijus Velička.

3. Paskelbti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje apie Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies pažeidimą kartu su Vigilijaus Juknos, Danguolės Martinkienės ir Marijaus Veličkos pasižadėjimais laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis.

4. Pripažinti, kad Darbo partijos pirmininkas Viktoras Uspaskichas ir Darbo partijos nariai Vigilijus Jukna, Danguolė Martinkienė ir Marijus Velička pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 50 straipsnio 2 dalį dėl rinkimų agitacijos formų, neatitinkančių sąžiningų ir garbingų rinkimų.

5. Pripažinti 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidomis ir Viktoro Uspaskicho nepiniginėmis aukomis medicininių apsaugos priemonių (respiratorius) kainą:

5.1. Darbo partijos 1 552,50 Eur;

5.2. Vigilijaus Juknos 742,50 Eur;

5.3. Danguolės Martinkienės  337,50 Eur;

5.4. Marijaus Veličkos 337,50 Eur.

6. Pavesti Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti Darbo partijos ir Darbo partijos kandidatų Vigilijaus Juknos, Danguolės Martinkienės ir Marijaus Veličkos 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitas ir Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščius šio sprendimo 5 punkte nurodytomis politinės kampanijos išlaidomis ir nepiniginėmis aukomis.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė