LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2019 M. RUGSĖJO 19 D. NUTARIMO NR. XIII-2426 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VII (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 22 d. Nr. XIII-2498

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 114 ir 115 punktais:

 

„114.

 

XIIIP-3950

Stambios prekybos mokesčio įstatymo projektas

Seimo nariai

T. Tomilinas,

V. Poderys,

J. Jarutis

115.

XIIIP-3951

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 13  straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai

T. Tomilinas,

V. Poderys,

J. Jarutis“

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis