LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2018 M. SPALIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1R-226 „DĖL NOTARŲ ATESTAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 1R-252

Vilnius

 

 

Pakeičiu Notarų atestavimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1R-226 „Dėl Notarų atestavimo nuostatų patvirtinimo“, ir 9 punktą išdėstau taip:

9. Prezidiumo nutarimu komisija sudaroma iš penkių notarų – po vieną iš kiekvienos apygardos. Apygardų notarų susirinkimuose išrenkama po vieną kandidatą iš siūlomų į komisijos narius.“

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                              Elvinas Jankevičius