LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SEIMO VALDYBOS 2021 M. BIRŽELIO 2 D. SPRENDIMO NR. SV-S-122 „DĖL LAIMOS LIUCIJOS ANDRIKIENĖS DALYVAVIMO IKIRINKIMINĖJE MOLDOVOS RESPUBLIKOS PARLAMENTO RINKIMŲ STEBĖJIMO MISIJOJE“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 9 d. Nr. SV-S-127

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2021 m. birželio 2 d. sprendimą
Nr. SV-S-122 „Dėl Laimos Liucijos Andrikienės dalyvavimo ikirinkiminėje Moldovos Respublikos Parlamento rinkimų stebėjimo misijoje“ ir 1 punktą išdėstyti taip:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo narę Laimą Liuciją Andrikienę 2021 m. birželio 9–14 d. kartu su Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos delegacija dalyvauti ikirinkiminėje 2021 m. liepos 11 d. vyksiančių priešlaikinių Moldovos Respublikos Parlamento rinkimų stebėjimo misijoje Kišiniove (Moldovos Respublika).“

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                       Viktorija Čmilytė-Nielsen