Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. balandžio 9 d.  Nr. 338
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pripažinti netekusiais galios 4.2714, 4.2715 ir 4.2716 papunkčius.

2. Papildyti 4.2957.6 papunkčiu:

4.2957.6. natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje pažymėjimo:

4.2957.6.1. išdavimą                                                                                                    491 litas

4.2957.6.2. dublikato išdavimą                                                                                   37 litai

4.2957.6.3. patikslinimą                                                                                               66 litai“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras, pavaduojantis

finansų ministrą                                                                               Evaldas Gustas