LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL RINKĖJŲ parašų rinkimo lapų pildymo, perdavimo IR TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 27 d. Nr. Sp-148

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 37 straipsniu, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsniu, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsniu, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 39 straipsniu, Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 11 straipsniu ir Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo 7 straipsniu, nusprendžia:

Patvirtinti pridedamus:

1. Rinkėjų parašų rinkimo lapų pildymo, perdavimo ir tikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Rinkėjų parašų rinkimo lapų formas:

2.1. pretendentų į kandidatus Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose (1 priedas);

2.2. pretendentų į kandidatus Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose (2 priedas);

2.3. pretendentų į savivaldybių tarybų narius – merus, keliamų kandidatų sąrašų Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimuose (3 priedas);

2.4. keliamų kandidatų sąrašų rinkimuose į Europos Parlamentą (4 priedas);

2.5. piliečių iniciatyvos referendumui paskelbti (5 priedas);

2.6. piliečių įstatymų leidybos iniciatyvai paskelbti (6 priedas).

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                             Laura Matjošaitytė