LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCIZŲ ĮSTATYMO NR. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 STRAIPSNIŲ, II IR III SKYRIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1327 8 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-2612

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. 65 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 65 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kaitinamojo tabako produktams taikomas 113,2 euro už kilogramą tabako akcizų tarifas.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalys, 5 straipsnio 2 dalis ir 8 straipsnis įsigalioja 2020 m. kovo 1 d.

2. Pakeisti 9 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio įstatymo 4 straipsnio 5 ir 6 dalys ir 5 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2021 m. kovo 1 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda