LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 m. birželio 15 d. įsakymO Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 14 d. Nr. V-1667

Vilnius

 

P a k e i č i u COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 3.5 papunktį.

2. Papildau 4.21 papunkčiu:

4.21.

Čekijos Respublika“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                        Arūnas Dulkys