KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SENIŪNIJŲ 2021 METŲ METINIŲ VEIKLOS PLANŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės  d. Nr. A-

Kelmė

 

Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu  Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14-1 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 2014-06-26 įstatymo Nr. I-533 103 straipsnio 4 punktu, t v i r t i n u:

 Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės apylinkių seniūnijos 2021 metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnijos 2021 metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnijos 2021 metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kukečių seniūnijos 2021 metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Liolių seniūnijos 2021 metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Pakražančio seniūnijos 2021 metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Šaukėnų seniūnijos 2021metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų apylinkių seniūnijos 2021 metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų seniūnijos 2021 metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Užvenčio seniūnijos 2021 metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiguvos seniūnijos 2021 metų metinį veiklos planą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

einanti Administracijos direktoriaus pareigas                                                            Danutė Laivienė