LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL GLOBALIOS SU AUKŠTUOJU MOKSLU SUSIJUSIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMO KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO

 

2021 m. lapkričio 4 d. Nr. XIV-593

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Konvencijos ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio pirmosios dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2021 m. birželio 30 d. dekretą Nr. 1K-659, ratifikuoja Globalią su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvenciją, priimtą Paryžiuje 2019 m. lapkričio 25 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda