Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 23 d. Nr. 1455

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Papildyti 2.28 papunkčiu:

2.28.   prašymo dėl Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo nagrinėjimą ir elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės išdavimą            90“

 

1.2. Pakeisti 3.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.12.            bendrosios slaugos praktikos, akušerijos praktikos, medicinos praktikos, odontologijos praktikos, burnos priežiūros praktikos ar asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijos, kurią išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, išdavimą:  

 

3.12.1.      jeigu taikytinas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas                                                                                                     45

3.12.2.     jeigu netaikytinas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas:                                                                                                   

3.12.2.1.   pateikiant deklaraciją                                                                     16

3.12.2.2.   pateikiant paraišką                                                                          27“

 

1.3. Papildyti 3.121 papunkčiu:

3.121.           papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialisto veiklos licencijos, kurią išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, išdavimą                                                                                    16“

 

1.4. Papildyti 3.122 papunkčiu:

3.122.           papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigos licencijos, kurią išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos:

 

3.122.1.    išdavimą                                                                                          14

3.122.2.    patikslinimą pateikiant deklaraciją                                                  14

3.122.3.    patikslinimą pateikiant paraišką                                                      13“  

 

1.5. Pakeisti 4.84 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.84.         dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos komiteto leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, ekspertizę                                                                                   790“

 

1.6. Papildyti 4.851 papunkčiu:

4.851.        klinikinio tyrimo su CE ženklu paženklinta medicinos priemone paraiškos etikos aspektų Lietuvos bioetikos komiteto vertinimo išvados pateikimą:                                          

4.851.1.       kai gaunama vieno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto išvada   619

4.851.2.       kai gaunamos dviejų regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų išvados          800“

 

1.7. Pakeisti 4.601 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.601.  teikiamos į rinką medicinos priemonės registravimą                         38“

 

1.8. Pakeisti 4.602 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.602.  pasikeitusių duomenų apie teikiamą į rinką medicinos priemonę registravimą       18“

 

1.9. Pakeisti 4.604 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.604.  pažymėjimo atlikti medicinos priemonės techninės būklės patikrinimą išdavimą   145“

 

1.10. Pakeisti 4.605 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.605.  medicinos priemonių laisvos prekybos sertifikato išdavimą             32“

 

1.11. Pakeisti 4.6051 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6051. įstaigos, pateikusios paraišką dėl paskyrimo medicinos priemonių notifikuotąja įstaiga, vertinimą                            3 502“

 

1.12. Pakeisti 4.6052 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6052. medicinos priemonių notifikuotosios įstaigos, pateikusios paraišką išplėsti veiklos aprėptį, vertinimą                            1 737“

 

1.13. Papildyti 4.6054 papunkčiu:

4.6054. leidimo atlikti klinikinį tyrimą su medicinos priemone išdavimą:    

4.6054.1.                                                                                                          kai gaunama vieno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto išvada                                                              1 658

4.6054.2.                                                                                                          kai gaunamos dviejų regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų išvados                                                            1 844“

 

1.14. Papildyti 4.6055 papunkčiu:

4.6055. leidimo atlikti esminius klinikinio tyrimo su medicinos priemone pakeitimus išdavimą     1 153“

 

2. Nustatyti, kad:

2.1. šis nutarimas, išskyrus šio nutarimo 1.1–1.4 papunkčius, įsigalioja 2021 m. gegužės 26 d.

2.2. šio nutarimo 1.1–1.4 papunkčiai įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                                    Ingrida Šimonytė        

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė