LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1443 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. balandžio 19 d. Nr. XIII-1104

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Papildyti 7 straipsnio 2 dalį 28 punktu:

28) suvestiniai detalūs duomenys apie ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą ir jos valdytojus.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė