HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL VERSLINĖS ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ LIMITO 2023–2027 METAIS KURŠIŲ MARIOSE NUSTATYMO

 

2023 m. sausio 16 d. Nr. D1-18

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 6 dalimi, atsižvelgdamas į 2022 m. atliktus žuvų išteklių mokslinius tyrimus ir siekdamas apsaugoti ir racionaliai naudoti Kuršių marių žuvų išteklius,

n u s t a t a u šiuos Kuršių mariose 2023–2027 metais leidžiamus naudoti žvejybos įrankius:

1. iki 500 m ilgio traukiamieji tinklai 1 vnt.;

2. 45–50 mm akių dydžio statomieji tinklaičiai – 99 vnt.;

3. 70–80 mm akių dydžio statomieji tinklaičiai – 294 vnt.;

4. marinės gaudyklės – 177 vnt.;

5. stambiaakės gaudyklės (vartos) – 42 vnt.;

6. nėginės gaudyklės – 42 vnt. Vietoj nėginių gaudyklių nėgių žvejybai leidžiama naudoti atitinkamą skaičių stintinių gaudyklių;

7. stintinės gaudyklės – 77 vnt. Vietoj stintinių gaudyklių stintų žvejybai leidžiama naudoti atitinkamą skaičių nėginių gaudyklių;

8. stintiniai tinklaičiai – 300 vnt.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas