LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL MUZIEJŲ, GALERIJŲ IR KITŲ EKSPOZICINIŲ ERDVIŲ, ESANČIŲ UŽDAROSE ERDVĖSE, LANKYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2021 m. kovo 12 d.   Nr. V-515

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 2.2.61.3 papunkčiu bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti lankomų muziejų, galerijų ir kitų ekspozicinių erdvių, esančių uždarose erdvėse (toliau lankomi objektai), administracijas užtikrinti, kad:

1.1. lankomame objekte vyresni nei 6 metų asmenys dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

1.2. būtų ribojami lankytojų srautai:

1.2.1. užtikrinti, kad lankytojai eilėse prie kasų, aptarnavimo vietų ar prie įėjimo į lankomą objektą laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metro atstumo vienas nuo kito;

1.2.2. vietose, kuriose susidaro eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių lankytojų ir užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi;

1.2.3. užtikrinti, kad didžiausias vienu metu leidžiamas lankytojų skaičius būtų apskaičiuojamas pagal viešai lankomą plotą, kad vienam lankytojui tektų ne mažiau kaip 20 m2 ploto.

1.3. prieš patenkant į lankomą objektą būtų pateikta informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (privalomą kaukių dėvėjimą, rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.4. į lankomą objektą nebūtų įleisti asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

1.5. tarp asmenų būtų laikomasi ne mažesnio nei 2 metrų atstumo, išskyrus vienos šeimos narius ar vieno namų ūkio narius;

1.6. lankomame objekte ekskursijų nevestų darbuotojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) bei darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;

1.7. lankomo objekto darbuotojai ar asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), nedelsiant nutrauktų ekskursiją ir (ar) paliktų lankomą objektą ir jiems būtų rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

1.8. gavus informaciją apie lankomo objekto darbuotojui ar asmeniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai būtų informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis;

1.9. ekskursiją vedantys asmenys neturėtų fizinio kontakto su lankomo objekto lankytojais, laikytųsi saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai), dėvėtų kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

2. Įpareigoti:

2.1. vyresnius nei 6 metų asmenis lankomuose objektuose dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

2.2. asmenis, kuriems akivaizdžiai pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) bei kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, nevykti į lankomus objektus.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. kovo 15 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                            Arūnas Dulkys