LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL Vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. Sp-193 „DĖL DIDŽIAUSIŲ POLITINĖS KAMPANIJOS IŠLAIDŲ KONKREČIOSE RINKIMŲ APYGARDOSE DYDŽIŲ NUSTATYMO“ pakeitimo

 

2018 m. spalio 25 d. Nr. Sp-121

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo (2018 m. spalio 11 d. įstatymo Nr. XIII-1528 redakcija) 14 straipsnio 2 ir 3 dalimis, nusprendžia:

1. Pakeisti 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. Sp-193 „Dėl didžiausių politinės kampanijos išlaidų konkrečiose rinkimų apygardose dydžių nustatymo“ priedus ir nustatyti didžiausius išlaidų dydžius vieno savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinei kampanijai finansuoti:

1.1 kai rinkimų apygarda apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją (1 priedas);

1.2 kai rinkimų apygarda apima Lietuvos Respublikos teritorijos dalį (Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai vienmandatėse rinkimų apygardose) (2 priedas);

1.3 kai rinkimų apygarda apima Lietuvos Respublikos teritorijos dalį (savivaldybių tarybų rinkimai) (3 priedas).

 

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                 Laura Matjošaitytė