LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
4 PRIORITETO
ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.3.2-LVPA-K-102 PRIEMONĘŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“

 

2016 m. lapkričio 29 d. Nr. 1-315

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-3 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 68 punktą ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2016 m. lapkričio 7 d. atrinktų projektų ataskaitą Nr. 1-(15.2.2-16), viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros projektų, pateiktų pagal 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“, baigiamojo vertinimo aptarimo darbo grupės 2016 m. lapkričio 7 d. protokoliniu nutarimu Nr. VP-P1-Z04-001 priimtas rekomendacijas skirti finansavimą projektams įgyvendinti:

1.  S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams nustatyto dydžio finansavimą.

2. I n f o r m u o j u, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

L. e. energetikos ministro pareigas                                                                                Rokas Masiulis

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2016 m. lapkričio 29 d. Nr. 1-315 įsakymo

priedas

 

 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

Iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

Iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0019

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

147248313

„Pasvalio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“

1 678 449,00

1 678 449,00

0,00

1 678 449,00

0,00

2.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0017

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

147248313

„Kupiškio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“

1 262 000,00

1 262 000,00

0,00

1 262 000,00

0,00

3.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0029

UAB „Baisogalos bioenergija“

171663689

„Baisogalos miestelio šilumos tiekimo tinklų modernizavimas“

175 524,51

175 524,51

0,00

175 524,51

0,00

4.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0006

Uždaroji akcinė bendrovė „Varėnos šiluma“

184827583

„Varėnos miesto šilumos tiekimo tinklo rekonstrukcija IV etapas“

165 172,07

165 172,07

0,00

165 172,07

0,00

5.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0003

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“

245358580

„Šilumos tiekimo tinklų

Gytarių g. – Kviečių g. bei V. Grinkevičiaus g. – Lieporių g. – Gvazdikų tako g., Šiauliuose, projektavimas ir rekonstravimas“

642 333,50

642 333,50

0,00

642 333,50

0,00

6.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0009

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

„Kauno m. integruoto tinklo magistralės 3Ž modernizavimas“

450 447,00

450 447,00

0,00

450 447,00

0,00

7.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0010

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

„Kauno m. integruoto tinklo magistralės 6T modernizavimas“

360 524,50

360 524,50

0,00

360 524,50

0,00

8.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0024

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

„Kauno m. integruoto tinklo magistralės 1T modernizavimas“

966 737,73

966 737,73

0,00

966 737,73

0,00

9.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0025

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

„Kauno m. integruoto tinklo rekonstravimas Kalniečių mikrorajone“

1 858 052,50

1 858 052,50

0,00

1 858 052,50

0,00

10.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0026

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

„Kauno m. integruoto magistralės 4T modernizavimas“

447 159,00

447 159,00

0,00

447 159,00

0,00

11.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0036

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

„Šilumos tiekimo tinklų, nutiestų iš Kauno miesto Pergalės katilinės, rekonstravimas“

449 233,50

449 233,50

0,00

449 233,50

0,00

12.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0037

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

„Kauno miesto integruoto tinklo rekonstravimas P. Lukšio gatvėje“

982 531,00

982 531,00

0,00

982 531,00

0,00

13.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0011

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

„Kauno m. integruoto tinklo rekonstravimas Eigulių mikrorajone“

893 984,00

893 984,00

0,00

893 984,00

0,00

14.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0016

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

147248313

„Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Paliūniškio, Nemuno, M. Valančiaus, Pramonės, Staniūnų gatvių zonoje“

1 185 500,00

1 185 500,00

0,00

1 185 500,00

0,00

15.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0045

Uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“

110818317

„Marijampolės miesto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija“

280 899,00

280 899,00

0,00

280 899,00

0,00

16.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0015

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

147248313

„Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Respublikos, J. Basanavičiaus, Molainių, Pilėnų gatvių zonoje“

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

17.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0038

Akcinė bendrovė „Kauno energija“

235014830

„Kauno miesto integruoto tinklo magistralės 2Ž rekonstravimas“

547 876,00

547 876,00

0,00

547 876,00

0,00

18.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0018

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

147248313

„Kėdainių m. šilumos tinklų rekonstravimas“

879 000,00

879 000,00

0,00

879 000,00

0,00

19.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0005

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

147248313

„Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Smėlynės, J. Basanavičiaus, Ukmergės, Ramygalos, Beržų, Nemuno, Kosmonautų, Žvaigždžių, Pramonės gatvių zonoje“

1 793 113,50

1 793 113,50

0,00

1 793 113,50

0,00

20.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0002

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“

245358580

„Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Vilniaus – Radviliškio g., Šiauliuose“

61 014,53

61 014,53

0,00

61 014,53

0,00

21.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0021

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

147248313

„Rokiškio m. šilumos tinklų rekonstravimas“

841 930,50

841 930,50

0,00

841 930,50

0,00

22.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0040

Uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“

110818317

„Druskininkų miesto šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 1V-2A iki ŠK 4V-3, nuo ŠK 4V-9 iki ŠK 4V-11 ir nuo ŠK 4V-10 iki Ateities g. 13 rekonstrukcija“

551 688,20

551 688,20

0,00

551 688,20

0,00

23.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0007

Akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“

156737189

„3K magistralės Žeimių g. ir Chemikų g. bei 2K magistralės Vasario 16-osios g. trasų modernizavimas“

262 714,50

262 714,50

0,00

262 714,50

0,00

24.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0033

Uždaroji akcinė bendrovė „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“

158996646

„Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra Kaišiadorių mieste“

818 846,72

818 846,72

0,00

818 846,72

0,00

25.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0051

Uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo šiluma“

273889830

„Skuodo miesto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas“

143 172,85

143 172,85

0,00

143 172,85

0,00

26.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0027

Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės šiluma“

182714850

„Susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas, diegiant naujausias technologijas katilinės Nr. 3 aptarnavimo teritorijoje Ukmergėje“

192 990,00

192 990,00

0,00

192 990,00

0,00

27.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0001

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“

245358580

„Šilumos tiekimo tinklų Tilžės g. – P. Višinskio g. – Vytauto g. – Draugystės pr., Šiauliuose, projektavimas ir rekonstravimas“

853 579,91

853 579,91

0,00

853 579,91

0,00

28.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0022

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

147248313

„Zarasų šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“

445 000,00

445 000,00

0,00

445 000,00

0,00

29.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0020

Akcinė bendrovė „Šiaulių energija“

245358580

„Šilumos tiekimo tinklų projektavimas ir rekonstravimas Gardino g. – Dainų g. – Architektų g. – Gegužių g., Šiauliuose“

728 770,50

728 770,50

0,00

728 770,50

0,00

30.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0004

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“

167610175

„Šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros modernizacija Ąžuolų g. – Vilniaus g., Molėtų mieste“

434 259,50

434 259,50

0,00

434 259,50

0,00

31.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0049

Akcinė bendrovė „Prienų šilumos tinklai“

170759250

„Susidėvėjusių šilumos tiekimo tinklų Prienų m. modernizavimas“

300 866,00

300 866,00

0,00

300 866,00

0,00

32.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0035

Uždaroji akcinė bendrovė „Lazdijų šiluma“

165219441

„UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos tinklų modernizavimo investicinis projektas“

54 528,86

54 528,86

0,00

54 528,86

0,00

33.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0014

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGIJA“

140249252

„Klaipėdos miesto 4P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4P-4 iki 4P-6, nuo M-11 iki 4P-11, nuo 4P-11 iki 4P-14 rekonstravimas“

908 673,50

908 673,50

0,00

908 673,50

0,00

34.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0039

UAB Tauragės šilumos tinklai

179478621

„Tauragės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizacija“

721 996,46

721 996,46

0,00

721 996,46

0,00

35.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0008

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGIJA“

140249252

„Klaipėdos miesto 4Š magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4Š-8 iki kameros 4Š-10 rekonstravimas“

449 825,00

449 825,00

0,00

449 825,00

0,00

36.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0031

Uždaroji akcinė bendrovė Kretingos šilumos tinklai

164294882

„Katilinės Nr. 2 magistralinių šilumos tinklų rekonstrukcija Kretingos mieste“

273 831,77

273 831,77

0,00

273 831,77

0,00

37.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0048

Uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikių šilumos tinklai“

166901968

„Kvartalinių šilumos tinklų rekonstrukcija Mažeikių mieste“

277 545,00

277 545,00

0,00

277 545,00

0,00

38.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0042

Uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“

110818317

„Biržų miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija“

167 730,00

167 730,00

0,00

167 730,00

0,00

39.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0044

Uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“

110818317

„Vilkaviškio ir Kybartų miestų šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija“

203 588,00

203 588,00

0,00

203 588,00

0,00

40.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0012

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGIJA“

140249252

„Klaipėdos miesto 1P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 1P-13(1P-2b) iki 1P-4, nuo 1P-4 iki 1P-8, nuo 1P-8 iki 1P-9a, nuo 1P-9a iki 1P-12 rekonstravimas“

1 295 719,40

1 295 719,40

0,00

1 295 719,40

0,00

41.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0013

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGIJA“

140249252

„Klaipėdos miesto magistralinių šilumos tinklų RK-1 nuo KRK iki KRK kolektorinės ir 2P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 2P-46 iki 2P-48 rekonstravimas“

542 953,00

542 953,00

0,00

542 953,00

0,00

42.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0043

Uždaroji akcinė bendrovė „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“

181613656

„Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų nuo prisijungimo B3 iki Pergalės g. 35 Elektrėnų mieste rekonstravimo darbai“

156 438,99

156 438,99

0,00

156 438,99

0,00

43.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0041

Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių šilumos tinklai“

172412113

„Raseinių rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“

309 683,31

309 683,31

0,00

309 683,31

0,00

44.

04.3.2-LVPA-K-102-01-0046

Uždaroji akcinė bendrovė „LITESKO“

110818317

„Kelmės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija“

38 286,00

38 286,00

0,00

38 286,00

0,00

 

______________________________