Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl KĘSTUČIO KUDZMANO ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS TURKIJOS RESPUBLIKOJE, PAKISTANO ISLAMO RESPUBLIKAI IR IRANO ISLAMO RESPUBLIKAI PAREIGŲ

 

2015 m. vasario 20 d. Nr. 1K-238

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 3 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimą,

a t š a u k i u 2015 m. kovo 12 d. Kęstutį KUDZMANĄ iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Turkijos Respublikoje, Pakistano Islamo Respublikai ir Irano Islamo Respublikai pareigų.

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė

 

Ministras Pirmininkas                                                                          Algirdas Butkevičius