LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 529 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO (C SĄRAŠO) PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-1962

Vilnius

 

P a k e i č i u Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašo), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“, ir 13 punktą išdėstau taip:

„13. Sauskelnės, įklotai, vienkartinės paklodės

13.1. Nelaikantiems šlapimo (kai nustatytos ligos ir būklės, kurių kodai pagal TLK-10-AM yra R32, N31 (esant šlapimo nelaikymui), N39.3, N39.4) per mėnesį išrašoma:

13.1.1. vaikams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir tokio sprendimo galiojimas nėra pasibaigęs, arba vaikams, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas sunkaus neįgalumo lygis, – 60 vienetų sauskelnių arba 120 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas – nuo 300 ml, arba 120 vienetų vienkartinių paklodžių;

13.1.2. asmenims, kuriems nustatytas didelis šlapimo nelaikymo laipsnis, – 45 vienetai sauskelnių arba 90 įklotų, kurių sugeriamumas – nuo 300 ml, arba 90 vienkartinių paklodžių;

13.1.3. asmenims, kuriems nustatytas vidutinis šlapimo nelaikymo laipsnis, – 60 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas – nuo 300 ml.

13.2. Nelaikantiems išmatų (TLK-10-AM kodas R15) per mėnesį išrašoma 45 vienetai sauskelnių arba 60 įklotų arba 90 vienkartinių paklodžių.

13.3. Jei skiriamos sauskelnės ir įklotai arba sauskelnės ir vienkartinės paklodės, jų kiekis gali būti keičiamas:

13.3.1. kai skiriami įklotai nelaikantiems šlapimo, vadovaujamasi santykiu: 1 vienetas sauskelnių atitinka 2 įklotus nelaikantiems šlapimo arba 1 vienetas sauskelnių atitinka 2 vienkartines paklodes;

13.3.2. kai skiriami įklotai nelaikantiems išmatų, vadovaujamasi santykiu: 3 vienetai sauskelnių atitinka 4 įklotus nelaikantiems išmatų arba 1 vienetas sauskelnių atitinka 2 vienkartines paklodes.

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga