LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

Sprendimas

DĖL LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMŲ, SKIRTŲ

2019 M. GEGUŽĖS 12 D. RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ AGITACIJAI, RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2019 m. kovo 22 d.  Nr. Sp-173

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 45 ir 46 straipsniais, nusprendžia:

Patvirtinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programų, skirtų 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimų agitacijai, rengimo taisykles (pridedama).

 

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                            Laura Matjošaitytė