LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SEIMO VALDYBOS 2021 M. spalio 20 D. SPRENDIMO NR. SV-S-251 DĖL LAURYNO KASČIŪNO, ANDRIAUS MAZURONIO IR RIMANTĖS ŠALAŠEVIČIŪTĖS DALYVAVIMO SUSITIKIMUOSE SU UKRAINOS VALDŽIOS ATSTOVAIS“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 22 d. Nr. SV-S-264

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2021 m. spalio 20 d. sprendimą
Nr. SV-S-251 „Dėl Lauryno Kasčiūno, Andriaus Mazuronio ir Rimantės Šalaševičiūtės dalyvavimo susitikimuose su Ukrainos valdžios atstovais“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL jono jaručio, LAURYNO KASČIŪNO, ANDRIAUS MAZURONIO IR RIMANTĖS ŠALAŠEVIČIŪTĖS DALYVAVIMO SUSITIKIMUOSE SU UKRAINOS VALDŽIOS ATSTOVAIS

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojus Joną Jarutį ir Andrių Mazuronį, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininką Lauryną Kasčiūną ir Seimo narę Rimantę Šalaševičiūtę 2021 m. spalio 24–28 d. dalyvauti susitikimuose su Ukrainos valdžios atstovais, siekiant išreikšti Lietuvos solidarumą ir paramą Ukrainai, tęsti abiejų šalių parlamentinius ryšius bei aptarti saugumo ir gynybos klausimus, Ukrainoje.

Kartu vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biuro patarėjas Mantas Lapinskas.

2. Pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti komandiruotės išlaidas iš Seimo parlamentinei diplomatijai skirtų lėšų.“

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                       Viktorija Čmilytė-Nielsen