RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 10-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO

 

2020 m. sausio 9 d. Nr. M-        -(2.5)

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsniais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimu Nr. T-110 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“, 41 p.,:

1.              Sudarau Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 10-ojo posėdžio, kuris įvyks 2020 m. sausio 23 d. 13.00 val. Savivaldybės didžiojoje salėje, preliminarią darbotvarkę:

1.1.            ALTERNATYVŪS:

1.1.1        Dėl žemės mokesčio (tenkinti pareiškėjų prašymus).

1.1.2        Dėl žemės mokesčio (netenkinti pareiškėjų prašymus).

1.2              Dėl geriamojo vandens tiekimo kainos kompensavimo atskiroms vartotojų kategorijoms.

1.3              Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais.

1.4              Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti nuosavybės teise ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

1.5              Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

1.6              Dėl vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo.

1.7              Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

1.8              Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro valdomų sporto bazių nuomos be konkurso trumpalaikiams renginiams tvarkos aprašo ir prioritetinių sporto šakų patvirtinimo.

1.9              Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų patalpų nuomos be konkurso trumpalaikiams renginiams tvarkos aprašo patvirtinimo.

1.10          Dėl savivaldybės turto perdavimo valstybės nuosavybėn.

1.11          Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai.

1.12          Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos struktūros dalinio pakeitimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybių skaičiaus nustatymo.

1.13          Dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo rengiant Šeduvos miesto ir aplinkinių gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų tikslinimo planą.

1.14          Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015-05-21 sprendimo Nr. T-34 „Dėl santuokų registravimo tvarkos liberalizavimo Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje“ papildymo.

1.15          Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos ir 2020 m. veiklos programos  patvirtinimo.

2.                  Supažindinu tarybos narius su:

2.1.            Radviliškio rajono savivaldybės Etikos komisijos 2019 m. veiklos ataskaita.

2.2.            Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimais bei reikalavimais.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Antanas Čepononis