STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2017 m. gegužės 15 d. Nr. SV6-13

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25.4 ir 25.5 punktais:

1.     pratęsiu akreditavimo terminą studijų programoms, kad būtų užbaigta išorinio vertinimo procedūra pagal Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25.4 punktą (pagal 1 priedą);

2.    pratęsiu akreditavimo terminus studijų programos, kurių akreditavimo terminą būtina pratęsti tam, kad studijų programos būtų vertinamos kartu su kitomis tos pačios krypties (ar krypčių grupės) studijų programomis pagal Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25.5 punktą (pagal 2 priedą).

3. pratęsiu akreditavimo terminus baigiamoms vykdyti studijų programoms pagal Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25.1. punktą (pagal 3 priedą).

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Nora Skaburskienė


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. SV6-13

1 priedas

 

 

AKREDITUOTos STUDIJŲ PROGRAMos

 

 

MATEMATIKOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612G10004,

6121AX006

Matematika ir jos taikymas

Vytauto Didžiojo universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

621G10006,

6211AX010

Matematika

Šiaulių universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

612G17002,

6121AX011

Finansų matematika

Šiaulių universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

621G17001,

6211AX003

Finansų ir draudimo matematika

Vilniaus universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

 

INFORMATIKOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612I10004,

6121BX010

Informatika

Kauno technologijos universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

621I10003,

6211BX007

Informatika

Kauno technologijos universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

612I13002,

6121BX021

Inžinerinė informatika

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

612I13001,

6121BX020

Informacinių technologijų paslaugų valdymas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

653I13002,

6531BX009

Taikomoji informatika ir programavimas

Lietuvos verslo kolegija

2017 m. rugsėjo 30 d.

653I13003,

6531BX006

Programavimas ir internetinės technologijos

Vilniaus verslo kolegija

2017 m. rugsėjo 30 d.

653E16001,

6531BX018

Elektroninio verslo technologijos

Panevėžio kolegija

2017 m. rugsėjo 30 d.

 

 

INŽINERIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

653H20001,

6531EX009

Statybos inžinerija

Kauno technikos kolegija

2017 m. rugsėjo 30 d.

 

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621D72002,

6211IX006

Sodininkystė ir daržininkystė

Aleksandro Stulginskio universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

612D72001,

6121IX004

Agronomija

Aleksandro Stulginskio universitetas

2017 m. rugsėjo 31 d.

621D72001,

6211IX004

Agronomija

Aleksandro Stulginskio universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

612D70003,

6121IX007

Želdininkystė

Aleksandro Stulginskio universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

612D73001,

6121IX001

Gyvulininkystės technologija

Lietuvos sveiktos mokslų universitetas

2017 m. spalio 31 d.

621D73001,

6211IX002

Gyvulininkystės technologija

Lietuvos sveiktos mokslų universitetas

2017 m. spalio 31 d.

621D91001,

6211IX003

Gyvūninių išteklių valdymas

Lietuvos sveiktos mokslų universitetas

2017 m. spalio 31 d.

 

VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

653N20007,

6531LX093

Turizmo ir viešbučių vadyba

Kauno kolegija

2017 m. rugsėjo 30 d.

653N23003,

6531LX089

Įstaigų ir įmonių administravimas

Kauno kolegija

2017 m. spalio 31 d.

653N20008,

6531LX084

Verslo vadyba

Kauno kolegija

2017 m. rugsėjo 31 d.

653N28007,

6531LX090

Kultūrinės veiklos organizavimas

Kauno kolegija

2017 m. spalio 31 d.

653N23004,

6531LX008

Įstaigų ir įmonių administravimas

Klaipėdos valstybinė kolegija

2017 m. spalio 31 d.

653N23002,

6531LX081

Įmonių ir įstaigų administravimas

Šiaulių valstybinė kolegija

2017 m. rugsėjo 30 d.

653N90005,

6531LX076

Verslo vadyba

Utenos kolegija

2017 m. rugsėjo 30 d.

653N14005, 6531LX044

Tarptautinė prekyba

Vilniaus kolegija

2017 m. rugsėjo 30 d.

653N15004,

6531LX047

Viešbučių ir restoranų verslas

Vilniaus kolegija

2017 m. rugsėjo 30 d.

653N18006,

6531LX003

Transporto ir logistikos verslas

Alytaus kolegija

2017 m. rugsėjo 30 d.

653N18007,

6531LX014

Transporto verslo vadyba

Vilniaus verslo kolegija

2017 m. rugsėjo 30 d.

621N60002,

6211LX002

Žmonių išteklių vadyba

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

2017 m. rugsėjo 30 d.

621N90006,

6211LX028

Tarptautinė projektų vadyba

Vilniaus universitetas, Verslo mokykla

2017 m. rugsėjo 30 d.

621N22001,

6211LX030

Įmonių valdymas

Kauno technologijų universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

628N20002,

6281LX001

Nekilnojamojo turto vadyba

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

612N20014,

6121LX033

Aviacijos vadyba

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

653N90007,

6531LX020

Automobilių verslo vadyba

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

2017 m. rugsėjo 30 d.

621N10009,

6211LX055

Verslo logistika

Aleksandro Stulginskio universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

621N20033,

6211LX004

Tarptautinė vadyba

LCC Tarptautinis universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

 

UGDYMO MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612X14011,

6121MX010

Dailės pedagogika

Lietuvos edukologijos universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

631X10008,

6310MX003

Pedagogika

Lietuvos edukologijos universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

631X10007,

6310MX006

Pedagogika

Vytauto Didžiojo universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

631X10009,

6310MX008

Pedagogika

Šiaulių universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

631X10010,

6310MX004

Mokyklos pedagogika

Vilniaus universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

631X10011,

6310MX005

Pedagogikos studijos

Kauno technologijos universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

 

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621T92001,

6211NX020

Semiotika

Vilniaus universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

612Q80001,

6121NX015

Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija

Vilniaus universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

621Q80001,

6211NX018

Klasikinė filologija

Vilniaus universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

 

menų STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621W10006,

6211PX015

Skulptūra

Vilniaus dailės akademija,

Kauno fakultetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

612W10004,

6121PX023

Skulptūra

Vilniaus dailės akademija,

Kauno fakultetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

612W10004,

6121PX023

Skulptūra

Vilniaus dailės akademija,

Telšių fakultetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

612W10008,

6121PX027

Taikomoji tekstilė

Vilniaus dailės akademija,

Kauno fakultetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

621W10009,

6211PX019

Taikomoji tekstilė

Vilniaus dailės akademija,

Kauno fakultetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

612W19001,

6121PX022

Scenografija

 

Vilniaus dailės akademija

2017 m. rugsėjo 30 d.

621W10013,

6211PX014

Scenografija

 

Vilniaus dailės akademija

2017 m. rugsėjo 30 d.

612W10002,

6121PX015

Grafika

Vilniaus dailės akademija

2017 m. rugsėjo 30 d.

612W10006,

6121PX025

Taikomoji grafika

Vilniaus dailės akademija,

Kauno fakultetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

621W10007,

6211PX017

Taikomoji grafika

Vilniaus dailės akademija,

Kauno fakultetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

612W10003,

6121PX021

Monumentalioji dailė

Vilniaus dailės akademija

2017 m. rugsėjo 30 d.

612W10009,

6121PX028

Tapyba

Vilniaus dailės akademija

2017 m. rugsėjo 30 d.

621W10010,

6211PX020

Tapyba

Vilniaus dailės akademija

2017 m. rugsėjo 30 d.

612W10010,

6121PX029

Tekstilė

Vilniaus dailės akademija

2017 m. rugsėjo 30 d.

621W10004,

6211PX021

Tekstilė

Vilniaus dailės akademija

2017 m. rugsėjo 30 d.

612W10007,

6121PX026

Taikomoji keramika

Vilniaus dailės akademija,

Kauno fakultetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

621W10008,

6211PX018

Taikomoji keramika

Vilniaus dailės akademija,

Kauno fakultetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

653W10001,

6531PX018

Stiklo, keramikos, medžio, odos, tekstilės menas

Kauno kolegija

2017 m. rugsėjo 30 d.

612W10011,

6121PX036

Dailė

Šiaulių universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

621W10012,

6211PX029

Dailė

Šiaulių universitetas

2017 m. rugsėjo 30 d.

 

_______________________


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. SV6-13

2 priedas

 

 

AKREDITUOTos STUDIJŲ PROGRAMos

 

matematikos MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621G10004,

6211AX001

Matematika

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621G30004,

6211AX005

Statistika

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

informatikos MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621I10001,

6211BX003

Informatika

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612I10002,

6121BX004

Informatika

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653I13005,

6531BX008

Mobilios technologijos ir saugumas

Vilniaus verslo kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612I30002,

6121BX012

Programų sistemos

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653I32001,

6531BX015

Programavimas ir multimedija

Socialinių mokslų kolegija

Vilniaus fakultetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612E14003,

6121BX025

Multimedija ir kompiuterinis dizainas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

fizinių MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621F10005,

6211CX004

Nanomedžiagų chemija

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612F80001,

6121CX009

Geografija

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612F83001,

6121CX010

Meteorologija ir hidrologija

 

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612F10002,

6121CX011

Taikomoji chemija

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621F83001,

6211CX012

Hidrometeorologija

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612F80002,

6121CX014

Hidrologija ir okeonografija

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621F10003,

6211CX014

Taikomoji chemija

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621F70002,

6211CX016

Aplinkosaugos organizavimas

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621F80001,

6211CX019

Jūrų hidrologija

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

gyvybės MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612C43001,

6121DX002

Medicininė ir veterinarinė genetika

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621C77001,

6211DX011

Biocheminė analizė

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

INŽINERIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612H13001,

6123EX001

Inžinerinis dizainas

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

628H14001,

6281EX001

Inovatyvūs sprendimai geomatikoje

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

628H73001,

6281EX003

Mechatronika

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612J80002,

6121EX006

Statybų technologijos

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612H66001,

6121EX011

Automatika ir valdymas

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612H66001,

6121EX011

Automatika ir valdymas

Kauno technologijos universitetas

Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612E20001,

6121EX020

Transporto priemonių inžinerija

 

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621E20001,

6211EX021

Transporto priemonių inžinerija

 

Kauno technologijos universitetas

Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621E20001,

6211EX021

Transporto priemonių inžinerija

 

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621H91001,

6211EX028

Žemėtvarka

Aleksandro Stulginskio universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621H17003,

6211EX034

Aplinkos apsaugos vadyba ir švarioji gamyba

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653E21004,

6531EX040

Automobilių techninis eksploatavimas

Marijampolės kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621H21001,

6211EX040

Civilinė inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612H62002,

6121EX041

Automatika

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653H17006,

6531EX042

Aplinkos apsaugos inžinerija

Utenos kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621H20003,

6211EX042

Statybos inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612H61004,

6121EX043

Elektronikos inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621H62001,

6211EX048

Automatika

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612E20002,

6121EX051

Transporto inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621H73002,

6211EX053

Mechatroninės sistemos

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621E20003,

6211EX058

Transporto inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621H60002,

6211EX064

Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621H53001,

6211EX066

Jūrų uostų valdymas

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612H20002,

6121EX067

Statybos inžinerija

 

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

technologijų MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

653D60001,

6531FX005

Viešasis maitinimas

Marijampolės kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621J91001,

6211FX016

Saulės elementų ir modulių inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621J70003,

6211FX018

Nanobiotechnologija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

sveikatos MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621B92002,

6213GX001

Medicinos fizika

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

618B31001,

6181GX001

Kineziterapija

 

Klaipėdos universitetas

Šiaulių universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612A60002,

6121GX002

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata

Lietuvos sporto universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

601B20001,

6011GX003

Farmacija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621A60002,

6211GX003

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata

Lietuvos sporto universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612B31003,

6121GX003

Kineziterapija

Lietuvos sporto universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612B30001,

6121GX004

Taikomoji fizinė veikla

Lietuvos sporto universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621B33002,

6211GX013

Taikomoji fizinė veikla

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653B41001,

6531GX014

Dietetika

Vilniaus kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612B70003,

6121GX017

Slauga

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621B70003,

6211GX017

Slauga

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621A60005,

6211GX019

Visuomenės sveikatos ugdymas

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653A51004,

6531GX034

Burnos higiena

Kauno kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653A52004,

6531GX035

Odontologinė priežiūra

Kauno kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653B82001,

6531GX044

Radiologija

 

Kauno kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

veterinarijos MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

601D20001,

6011HX001

Veterinarinė medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

socialinių MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

628S10001,

6281JX002

Darbo ir organizacinė psichologija

Mykolo Romerio universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612S10007,

6121JX003

Sveikatos psichologija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653L54001,

6531JX003

Socialinis darbas

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

628L50002,

6281JX003

Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu

Mykolo Romerio universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653P96002,

6531JX004

Prodiusavimas

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653L50010,

6531JX010

Vaiko gerovė ir socialinė apsauga

Kolpingo kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L10002,

6211JX012

Bankininkystė

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L10003,

6211JX013

Ekonominė analizė ir planavimas

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L10004,

6211JX014

Finansai

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L10005,

6211JX015

Ekonominė politika

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653P21001,

6531JX017

Organizacijos komunikacijos vadyba

Šiaulių valstybinė kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612P10001,

6121JX021

Žinių ir inovacijų vadyba

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612P10002,

6121JX022

Verslo informacijos vadyba

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612P50001,

6121JX025

Žurnalistika

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612S10001,

6121JX027

Psichologija

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L70001,

6211JX028

Geografija ir kraštotvarka

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621P10001,

6211JX029

Informacijos sistemų vadyba

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621P10002,

6211JX030

Žinių vadyba ir lyderystė

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621P90002,

6211JX033

Komunikacijos mokslai

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621P95001,

6211JX034

Tarptautinė komunikacija

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621S15001,

6211JX038

Organizacinė psichologija

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612S10005,

6121JX039

Psichologija

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621S16001,

6211JX039

Klinikinė psichologija

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612L10009,

6121JX051

Ekonomikos inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621S18003,

6211JX052

Mokyklinė psichologija

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621S15002,

6211JX053

Organizacinė psichologija

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621S13001,

6211JX061

Sveikatos psichologija

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612L10006,

6121JX062

Ekonomika

 

Šiaulių universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612L17001,

6121JX063

Ekonomika

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612S10003,

6121JX065

Psichologija

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L11001,

6211JX067

Žemės ūkio ekonomika

 

Aleksandro Stulginskio universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621P90005,

6211JX069

Kūrybos visuomenės komunikacija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621S10006,

6211JX085

Konsultavimo psichologija

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621S10004,

6211JX088

Pedagoginė psichologija

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

teisės MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

601M90003,

6011KX004

Teisė

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653M90012,

6531KX007

Teisė

Utenos kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653M90008,

6531KX008

Teisė

Kauno kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653M90013,

6531KX006

Teisė

Marijampolės kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621M90001,

6211KX019

LL.M. tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

verso ir viešosios vadybos MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

628N20003,

6281LX002

Statinių ir jų aplinkos darni plėtra

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N55002,

6211LX006

Tarptautinė rinkodara ir vadyba

ISM Ekonomikos ir vadybos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612N15001,

6121LX010

Paslaugų verslo administravimas

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N10006,

6211LX013

Kūrybinis verslas

Vilniaus universiteto Verslo mokykla

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N18004,

6531LX016

Logistikos verslo vadyba

Graičiūno aukštoji vadybos mokykla

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N18004,

6531LX016

Logistikos verslo vadyba

Graičiūno aukštoji vadybos mokykla

Vilniaus fakultetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N20005,

6531LX018

Marketingo ir pardavimų vadyba

Graičiūno aukštoji vadybos mokykla

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N83002,

6531LX019

Turizmas

Graičiūno aukštoji vadybos mokykla

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N83002,

6531LX019

Turizmas

Graičiūno aukštoji vadybos mokykla

Vilniaus fakultetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N40001,

6211LX022

Apskaita ir auditas

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N56002,

6531LX023

Reklama

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N44011,

6531LX030

Buhalterinė apskaita

Lietuvos verslo kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N80005,

6531LX031

Turizmo ir pramogų verslo industrija

Lietuvos verslo kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612N50004,

6121LX034

Rinkodara ir reklamavimas

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N50006,

6211LX043

Marketingas ir pardavimai

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N50005,

6211LX045

Reklamos vadyba

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N56001,

6531LX065

Reklamos vadyba

Panevėžio kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N44014,

6531LX073

Buhalterinė apskaita

Utenos kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

ugdymo MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

653X11005,

6531MX001

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

Klaipėdos valstybinė kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612X14001,

6121MX002

Bendroji muzikos didaktika

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653X16004,

6531MX003

Socialinė pedagogika

Vilniaus kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621X14002,

6211MX003

Muzikos pedagogika

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621X20038,

6211MX004

Biologijos edukologija

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612V50005,

6121MX005

Filosofija

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621X20039,

6211MX006

Fizikos ir astronomijos edukologija

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653X11002,

6531MX007

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Panevėžio kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621X20037,

6211MX007

Geografijos edukologija

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653X11001,

6531MX010

Vaikystės pedagogika

Marijampolės kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653X16008,

6531MX012

Socialinė pedagogika

Utenos kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653X11004,

6531MX013

Ikimokyklinis ugdymas

Kauno kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621X20032,

6211MX014

Švietimo vadyba ir lyderystė

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621X20004,

6211MX020

Edukologija

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612X14003,

6121MX022

Muzikos pedagogika

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612X16002,

6121MX027

Socialinė pedagogika

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612X14005,

6121MX029

Šokio pedagogika

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612X14006,

6121MX030

Teatro ir kino pedagogika

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621X17002,

6211MX030

Specialioji pedagogika

Šiaulių universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612X16005,

6121MX033

Socialinė pedagogika

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612X14010,

6121MX035

Muzikos pedagogika

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612X12004,

6121MX040

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas

Šiaulių universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612X14008,

6121MX041

Muzika

Šiaulių universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612X17001,

6121MX042

Specialioji pedagogika

Šiaulių universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621X20031,

6211MX044

Švietimo vadyba

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612X16001,

6121MX053

Socialinė pedagogika

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612X11002,

6121MX054

Vaikystės pedagogika

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

humanitarinių MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

653T93001,

6531NX006

Anglų kalba ryšiams su visuomene

Kauno kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621V50003,

6211NX010

Šiuolaikinė filosofinė antropologija

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621V10001,

6211NX027

Istorija

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621Q13001,

6211NX014

Bendroji kalbotyra

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621V50001,

6211NX029

Filosofija

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621V80001,

6211NX030

Religijos studijos

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612V50001,

6121NX033

Filosofija

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621V64001,

6211NX039

Pastoracinė teologija

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621V53001,

6211NX040

Praktinė filosofija

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612V10005,

6121NX044

Istorija

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621V21002,

6211NX044

Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijos

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621V22001,

6211NX051

Baltijos šalių istorija

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612V10002,

6121NX063

Istorija

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612U10010,

6121NX064

Lietuvių filologija

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612T97001,

6121NX065

Lietuvių filologija ir kalbos redagavimas bei priežiūra

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612U10006,

6121NX067

Lietuvių filologija ir režisūra

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612U10008,

6121NX068

Lietuvių filologija ir švedų kalba

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

menų studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621W32001,

6211PX001

Kompozicija

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

658W25003,

6581PX001

Interjero dizainas

Vilniaus dizaino kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653W25002,

6531PX002

Interjero dizainas

Vilniaus dizaino kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612W32001,

6121PX002

Kompozicija

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621W43002,

6211PX003

Vaizdo režisūra

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653W23004,

6531PX003

Mados dizainas

Vilniaus dizaino kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621W31001,

6211PX004

Atlikimo menas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621W91001,

6211PX006

Dailės ir interjero restauravimas

Vilniaus dailės akademija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612W43001,

6121PX008

Vaizdo režisūra

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653W21001,

6531PX008

Grafinis dizainas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653W25001,

6531PX009

Interjero dizainas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612W31001,

6121PX010

Atlikimo menas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621W20004,

6211PX022

Vizualinis dizainas

Vilniaus dailės akademija

Klaipėdos fakultetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621W20005,

6211PX023

Vizualiųjų komunikacijų dizainas

Vilniaus dailės akademija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653W91001,

6531PX024

Dailės kūrinių restauravimas ir konservavimas

Kauno kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621W90002,

6211PX024

Vizualieji menai

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621W31006,

6211PX027

Atlikimo menas

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612W31003,

6121PX031

Atlikimo menas

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621W54001,

6211PX031

Choreografija

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621W41003,

6211PX032

Dramos režisūra

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612W51001,

6121PX040

Choreografija

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612W41005,

6121PX044

Režisūra

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

_______________________


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. SV6-13

3 priedas

 

 

AKREDITUOTos STUDIJŲ PROGRAMos

 

INŽINERIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612H62004

Elektros inžinerija

Šiaulių universitetas

2019 m. birželio 30 d.

 

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612L11001, 6121JX050

Žemės ūkio ekonomika

Aleksandro Stulginskio universitetas

2020 m. birželio 30 d.

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

62601S104,

621M90022

Viešoji teisė

Mykolo Romerio universitetas

2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

62401S112, 621M90012

Teisė ir penitencinė veikla

Mykolo Romerio universitetas

2020 m. rugpjūčio 31 d.

621L20015

Tarptautinė politika ir diplomatija

Mykolo Romerio universitetas

2020 m. rugpjūčio 31 d.

62406S112,

621S10001

Psichologija

Vilniaus universitetas

2020 m. liepos 1 d.

612L10002, 6121JX015

Ekonomika

Vilniaus universitetas, Kauno fakultetas

2019 m. liepos 1 d.

 

Humanitarinių MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

65304H114,

653T94001

Lietuvių gestų kalbos vertimas

Vilniaus kolegija

2019 m. birželio 30 d.

 

_______________________