Paveikslėlis, kuriame yra žinutė  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2021 M. GRUODŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 3D-828DĖL PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2022 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2022 m. kovo 23 d. Nr. 3D-203

Vilnius

 

P a k e i č i u Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2022 metais grafiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-828 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2022 metais grafiko patvirtinimo“, ir 4.2 papunktį išdėstau taip:

„4.2.

4.2

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

 

Kvietimai teikti paraiškas paramai gauti skirti ankštinių ir baltyminių augalų bei kitų žemės ūkio produktų perdirbimui.

2022-06-01

2022-06-30

2022-09-01

2022-09-30“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                  Kęstutis Navickas