LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

REZOLIUCIJA

DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS ISTORINIO REVIZIONIZMO

 

2020 m. balandžio 7 d. Nr. XIII-2847

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

pažymėdamas, kad 2020-aisiais pasaulis mini žiauriausio žmonijos istorijoje, dešimčių milijonų aukų pareikalavusio konflikto – Antrojo pasaulinio karo – pabaigos 75-ąsias metines;

gerbdamas Antrojo pasaulinio karo dalyvių, kovojusių su nacizmu, atminimą;

pažymėdamas, kad nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos pasirašytas 1939-ųjų Molotovo–Ribentropo paktas ir jo slaptieji protokolai, kuriuos sudarydami nacių ir sovietų totalitariniai režimai pasidalijo Vidurio Europą, buvo viena iš pagrindinių Antrojo pasaulinio karo pradžios priežasčių ir tapo viena iš svarbiausių Holokausto tragedijos prielaidų;

pažymėdamas, kad Antrojo pasaulinio karo pabaiga Lietuvai ir kitoms Vidurio ir Rytų Europos valstybėms neatnešė laisvės, o, priešingai, lėmė antrąją, penkis dešimtmečius trukusią sovietų okupaciją, brutalius nusikaltimus žmoniškumui ir totalitarinę priespaudą;

tvirtai remdamas Lietuvos strateginę partnerę Lenkiją ir kitas valstybes sąjungininkes, kurias Rusijos Federacija siekia apkaltinti prisidėjus prie Antrojo pasaulinio karo pradžios,

smerkia Rusijos Federacijos vykdomą istorinį revizionizmą ir skleidžiamą dezinformaciją, kuria neigiamas Sovietų Sąjungos, kaip vienos iš pagrindinių Antrojo pasaulinio karo iniciatorių, vaidmuo, siekiant jį perkelti agresijos aukoms ir pateisinti 1939-ųjų Molotovo–Ribentropo paktą ir jo slaptuosius protokolus, kurių vaidmuo, pasmerkiant Vidurio ir Rytų Europą okupacijos ir priespaudos dešimtmečiams, yra įrodytas istorinių šaltinių;

kreipiasi į Europos Parlamentą, Vidurio ir Rytų Europos valstybių parlamentus, tarptautines organizacijas ir tarptautinę bendruomenę kviesdamas nesitaikstyti ir drauge priešintis Rusijos Federacijos vykdomam istoriniam revizionizmui ir skleidžiamai dezinformacijai;

pabrėžia, kad Rusijos Federacijos vykdomu istoriniu revizionizmu ir skleidžiama dezinformacija taip pat siekiama pateisinti šios valstybės dabartinę agresyvią politiką ir agresiją prieš kaimynines valstybes, skatinti nepasitikėjimą tarp Vakarų bendruomenės, skaldyti Europos Sąjungą ir NATO;

kviečia Lietuvos, regiono ir pasaulio akademinę bendruomenę, pilietinę visuomenę tęsti totalitarinių režimų nusikaltimų žmonijai tyrimus, nagrinėti istorinius faktus ir skleisti tiesą, kad tokios tragedijos niekada nepasikartotų.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis