LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VYTO LUŽIO POLITINĖS REKLAMOS

 

2020 m. gruodžio 2 d. Nr. Sp-302

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 50 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. lapkričio 26 d. pažymą Nr. 3-125 (1.2) „Dėl Vyto Lužio politinės reklamos“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti, kad Vytas Lužys, platinęs savo politinės reklamos skrajutes, kuriose nebuvo nurodytas spaustuvės pavadinimas ir skrajučių tiražas, pažeidė Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio 2 dalį. 

2. Pripažinti, kad Vytas Lužys, platindamas savo politinę reklamą vokuose, ant kurių nurodyta, kad tai yra Vyriausiosios rinkimų komisijos informacija, klaidino rinkėjus ir pažeidė  Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 50 straipsnio 2 dalį dėl rinkimų agitacijos formų, neatitinkančių sąžiningų ir garbingų rinkimų. 

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė