LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

Dėl SAVIVALDYBIŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ 2024 M. GEGUŽĖS 12 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMAMS SUDARYMO

 

2024 m. vasario 6 d. Nr. Sp-12

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 32 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 46 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos referendumo konstitucinio įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, nusprendžia:

1. Sudaryti savivaldybių rinkimų komisijas 2024 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimams iš teisingumo ministro, Lietuvos teisininkų draugijos, savivaldybių administracijų direktorių, politinių partijų pateiktų kandidatūrų ir paskirti šių komisijų pirmininkus (sąrašai pridedami).

2. Nustatyti, kad šios komisijos taip pat atlieka komisijoms nustatytas funkcijas organizuojant ir vykdant privalomąjį referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo, kuris vyks 2024 m. gegužės 12 d., ir Lietuvos Respublikos rinkimus į Europos Parlamentą, kurie vyks 2024 m. birželio 9 d.

3. Nustatyti savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkų rašytinio pasižadėjimo davimo laiką Vyriausiojoje rinkimų komisijoje – 2024 m. vasario 9 d. 10 val.

4. Nustatyti, kad savivaldybių rinkimų komisijų nariai rašytinius pasižadėjimus savivaldybių rinkimų komisijų būstinėse duoda iki 2024 m. vasario 21 d.

 

 

 

Komisijos pirmininkė             

 

 

 

               Lina Petronienė