LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2017 M. BIRŽELIO 22 D. NUTARIMO NR. XIII-499 „DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2022 m. balandžio 19 d. Nr. XIV-1024

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. XIII-499 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen