LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL IRENOS LUNSKIENĖS DALYVAVIMO RENGINYJE „KAI SIRPSTA VYŠNIOS SUVALKIJOJ“

 

2020 m. lapkričio 12 d. Nr. Sp-277

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 16 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų 51 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. spalio 13 d. išvadą Nr. 3-101 (1.2) „Dėl Irenos Lunskienės dalyvavimo renginyje „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“ (pridedama), nusprendžia:

1. Nepripažinti 2020 m. liepos 2 d. vykusio koncerto – festivalio „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“ rinkėjų papirkimu.

2. Nepripažinti Irenos Lunskienės dalyvavimo koncerte – festivalyje „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“ Irenos Lunskienės politine reklama.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė