LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TINKLALAPIUOSE WWW.BUKIMEVIENINGI.LT IR WWW.LAISVASLAIKRASTIS.LT PUBLIKUOTŲ STRAIPSNIŲ APIE ARVYDĄ BALČIŲ

 

2021 m. vasario 25 d. Nr. Sp-52

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 ir 10 dalimis, 16 straipsnio 6 dalies 2, 3 punktais ir 4 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 14 straipsnio 4 dalies 1 punktu, 17 straipsnio 6 ir 7 dalimis ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2021 m. vasario 22 d. pažymą Nr. 3-31 (1.2) „Dėl tinklalapiuose www.bukimevieningi.lt ir www.laisvaslaikrastis.lt publikuotų straipsnių apie Arvydą Balčių“ (pridedama), nusprendžia:

1. Nepripažinti Arvydo Balčiaus politine reklama tinklalapiuose www.bukimevieningi.lt ir www.laisvaslaikrastis.lt publikuotų straipsnių apie Sausio 13-osios įvykius.

2. Pripažinti Arvydo Balčiaus politine reklama tinklalapiuose www.bukimevieningi.lt ir www.laisvaslaikrastis.lt transliuotą vaizdo įrašą „Vaidas Žemaitis ir Arvydas Balčius apie tuos, kurie nieko nebijo“.

3. Pripažinti vaizdo įrašą „Vaidas Žemaitis ir Arvydas Balčius apie tuos, kurie nieko nebijo“ paslėpta politine reklama.

4. Pripažinti 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų „Drąsos kelias“ politinės partijos politinės kampanijos išlaidomis šio sprendimo 2 punkte nurodytos politinės reklamos tinklalapiuose www.bukimevieningi.lt ir www.laisvaslaikrastis.lt apskaičiuotą kainą – po 177,93 Eur.

5. Pavesti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti „Drąsos kelias“ politinės partijos politinės kampanijos ataskaitą ir politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį šio sprendimo 4 punkte nurodytomis išlaidomis, jas priskiriant atstovaujamam politinės kampanijos dalyviui Arvydui Balčiui.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė