herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-93 DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 26 d.  Nr. T-215

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. T-93 Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo: vietoj pavardės Aleksaitė įrašyti pavardę Jakienė.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius