LIETUVOS RESPUBLIKOS

APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMO NR. XI-1425 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. gegužės 12 d. Nr. XII-2339

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 10 straipsnio 1 dalį nauju 2 punktu:

2) nedelsiant gauti informaciją iš policijos pareigūno ir (ar) tyrėjo apie smurtautojo sulaikymą ir apie smurtautojui taikomas ar baigiamas taikyti kardomąsias priemones, užtikrinančias smurtą patyrusio asmens saugumą;“.

2. Buvusius 10 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktus laikyti atitinkamai 3, 4 punktais.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė