LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRAKTIKOS ĮSTATYMO NR. XIII-3222 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. birželio 8 d. Nr. XIV-2043

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Gydomojo masažo specialisto profesinė kvalifikacija įgyjama baigus gydomojo masažo specialisto formaliojo profesinio mokymo programą.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2. Sveikatos apsaugos ministras iki 2023 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_e0f8a44385894e4794c1b601634cb3f3_end