http://intranet.siauliai.lt/files/download/Dokument%C5%B3_formos51/herbai/herbas-didelis-jb.jpg

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 20152024 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T-325

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 1 dalimi,  16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti 20152024 metų Šiaulių miesto strateginį plėtros planą ir Šiaulių miesto strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių vykdyti 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginį plėtros planą.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2016 m. spalio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          Artūras Visockas