LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL STRAIPSNIŲ TELŠIŲ RAJONO LAIKRAŠČIUOSE APIE LAIMĄ LIUCIJĄ ANDRIKIENĘ

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. Sp-205

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 ir 11 dalimis, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 16 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 14 straipsnio 4 dalimi, 17 straipsnio 6 ir 7 dalimis ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. pažymą Nr. 3-85 (1.2) „Dėl straipsnių Telšių rajono laikraščiuose apie Laimą Liuciją Andrikienę“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti politine reklama:

1.1. 2020 m. birželio 20 d. laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ išspausdintą straipsnį „Į Lietuvos politiką grįžtanti Laima Andrikienė į Seimą kandidatuos Telšių vienmandatėje apygardoje“;

1.2. 2020 m. birželio 23 d. laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ išspausdintą straipsnį „Signatarės parodoje valstybės kelias, persipynęs su žmogaus keliu“.

2. Pripažinti paslėpta politine reklama šio sprendimo 1 punkte nurodytus straipsnius.

3. Nepripažinti 2020 m. birželio 26 d. laikraštyje „Telšių žinios“ išspausdinto straipsnio „Paroda „Signatarė Laima Andrikienė: Kelias“ politine reklama.

4. Pripažinti, kad laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“ redakcija pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo:

4.1. 15 straipsnio 2 dalį, skleisdama nepažymėtą politinę reklamą;

4.2. 16 straipsnio 1 dalies 1 punktą, skleisdama politinę reklamą pirmame leidinio puslapyje.

5. Pripažinti Laimos Liucijos Andrikienės 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidomis:

5.1. už 2020 m. birželio 20 d. straipsnį „Į Lietuvos politiką grįžtanti Laima Andrikienė į Seimą kandidatuos Telšių vienmandatėje apygardoje“ politinės reklamos įkainiais – 455,07 Eur;

5.2. už 2020 m birželio 23d. straipsnį „Signatarės parodoje valstybės kelias, persipynęs su žmogaus keliu“ – 246,47 Eur.

6. Pavesti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti Laimos Liucijos Andrikienės 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį šio sprendimo 5 punkte nurodytomis išlaidomis.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė