LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDINIUOSE „LAZDIJŲ ŽVAIGŽDĖ“ IR „MANO DRUSKININKAI“ PUBLIKUOTŲ JUSTO PANKAUSKO SVEIKINIMŲ

 

2020 m. gegužės 5 d. Nr. Sp-55

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 16 straipsnio 6 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. kovo 31 d. pažymą Nr. 3-39 (1.2) „Dėl leidiniuose „Lazdijų žvaigždė“ ir „Mano Druskininkai“ publikuotos Justo Pankausko nepažymėtos politinės reklamos“ (pridedama), nusprendžia:

Nepripažinti 2020 m. vasario 13 d. laikraštyje „Mano Druskininkai“ ir 2020 m. vasario 14 d. laikraštyje „Lazdijų žvaigždė“ publikuotus Justo Pankausko sveikinimus politine reklama.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė