LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223 36, 37, 47 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 941, 951, 1001, 1021, 1082, 1281 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2021 m. lapkričio 4 d. Nr. XIV-597

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 36 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

Juridiniams asmenims skiriamos ekonominės sankcijos už aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, nurodytus šio įstatymo  55–128 straipsniuose (toliau – juridinių asmenų padaryti pažeidimai).“

2. Pakeisti 36 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Juridiniai asmenys, padarę aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, nurodytą šio įstatymo 55–1281 straipsniuose, atsako pagal šio įstatymo nuostatas, galiojusias pažeidimo padarymo metu.“

 

2 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 37 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgalioti pareigūnai – dėl šio įstatymo 97, 98, 100 straipsniuose, 109 straipsnio 1, 11, 12, 14, 17, 21 dalyse, 110 straipsnio 8, 9 dalyse, 1281 straipsnyje numatytų pažeidimų;“.

 

3 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 47 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Nustačius šio įstatymo 55 straipsnio 5 dalyje, 57 straipsnio 1, 3, 5 dalyse, 76 straipsnio 1 dalyje, 93 straipsnio 1, 4 dalyse, 94 straipsnio 1, 4 dalyse, 941 straipsnio 1, 4 dalyse, 107 straipsnio 1, 4 dalyse, 109 straipsnio 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20 dalyse, 112 straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus, juridinis asmuo įspėjamas raštu ir jam nustatomas protingas terminas nustatytiems pažeidimams pašalinti, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 kalendorinės dienos ir ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų. Išimtiniais atvejais pagal motyvuotą juridinio asmens prašymą, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, terminas nustatytam pažeidimui pašalinti gali būti vieną kartą pratęstas, tačiau ne daugiau kaip 15 kalendorinių dienų.“

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 941 straipsniu

1. Papildyti Įstatymą 941 straipsniu:

941 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais) pateikimo Lietuvos Respublikos rinkai apskaitos vykdymo ir ataskaitos teikimo reikalavimų nevykdymą

Vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais) pateikimo Lietuvos Respublikos rinkai apskaitos vykdymas nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų po to, kai juridinis asmuo apie pažeidimą buvo įspėtas raštu, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Akivaizdžiai neteisingų ar suklastotų duomenų vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais) apskaitos dokumentuose ir (ar) apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitose pateikimas užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais) apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos nepateikimas po to, kai raštu buvo įspėta apie šių dokumentų pateikimo terminus, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais) pateikimo Lietuvos Respublikos rinkai apskaitos nevykdymas užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

2. Papildyti Įstatymą nauju 941 straipsniu:

941 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, drėgnųjų servetėlių, oro balionėlių) ir (ar) žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, pateikimo Lietuvos Respublikos rinkai apskaitos vykdymo ir ataskaitos teikimo reikalavimų nevykdymą

Vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, drėgnųjų servetėlių, oro balionėlių) ir (ar) žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, pateikimo Lietuvos Respublikos rinkai apskaitos vykdymas nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų po to, kai juridinis asmuo apie pažeidimą buvo įspėtas raštu, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Akivaizdžiai neteisingų ar suklastotų duomenų vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, drėgnųjų servetėlių, oro balionėlių) ir (ar) žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, apskaitos dokumentuose ir (ar) apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitose pateikimas užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, drėgnųjų servetėlių, oro balionėlių) ir (ar) žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos nepateikimas po to, kai raštu buvo įspėta apie šių dokumentų pateikimo terminus, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, drėgnųjų servetėlių, oro balionėlių) ir (ar) žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, pateikimo Lietuvos Respublikos rinkai apskaitos nevykdymas užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 951 straipsniu

1. Papildyti Įstatymą 951 straipsniu:

951 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais) pateikimą Lietuvos Respublikos rinkai neįsiregistravus teisės aktų nustatyta tvarka

Vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais) pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai neįsiregistravus Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

2. Papildyti Įstatymą nauju 951 straipsniu:

951 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, drėgnųjų servetėlių, oro balionėlių) ir (ar) žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, pateikimą Lietuvos Respublikos rinkai neįsiregistravus teisės aktų nustatyta tvarka

Vienkartinių plastikinių gaminių (tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, drėgnųjų servetėlių, oro balionėlių) ir (ar) žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai neįsiregistravus Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

 

6 straipsnis. Įstatymo papildymas 1001 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1001 straipsniu:

1001 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintų gaminių ir draudžiamų pateikti rinkai vienkartinių plastikinių gaminių pateikimą Lietuvos Respublikos rinkai

Iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintų gaminių pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Vienkartinių plastikinių ausų krapštukų, išskyrus atvejus, jeigu jiems taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 3 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Vienkartinių plastikinių stalo įrankių pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 5 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Vienkartinių plastikinių lėkščių pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 7 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Vienkartinių plastikinių šiaudelių, išskyrus atvejus, jeigu jiems taikomas Sveikatos sistemos įstatymas, pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 9 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Vienkartinių plastikinių gėrimų maišiklių pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 11 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Vienkartinių plastikinių prie oro balionėlių (išskyrus pramoniniam ir kitam profesiniam naudojimui ar paskirčiai skirtus balionus, kurie neplatinami vartotojams) tvirtinamų ir jiems laikyti skirtų lazdelių, jų detalių pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 13 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Vienkartinių gėrimų indelių, jų kamštelių ir dangtelių, pagamintų iš polistireninio putplasčio, gaunamo išputintus polistireno rutuliukus sulydant karštais vandens garais veikiant slėgiui, pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 15 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Vienkartinės gėrimų taros, jos kamštelių ir dangtelių, pagamintų iš polistireninio putplasčio, gaunamo išputintus polistireno rutuliukus sulydant karštais vandens garais veikiant slėgiui, pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 17 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Vienkartinės maisto taros, su dangteliais ar be jų, pagamintos iš polistireninio putplasčio, gaunamo išputintus polistireno rutuliukus sulydant karštais vandens garais veikiant slėgiui, pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 19 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.

Nustatytų reikalavimų neatitinkančios trijų litrų ir mažesnės talpos gėrimų taros su iš plastiko pagamintais kamšteliais ir dangteliais pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 21 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.“

 

7 straipsnis. Įstatymo papildymas 1021 straipsniu

1. Papildyti Įstatymą 1021 straipsniu:

1021 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už gaminių atliekų tvarkymo finansavimo neorganizavimą

Įstatymuose numatytos pareigos organizuoti atliekų ir šiukšlių, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų pateiktus Lietuvos Respublikos rinkai tabako gaminius su filtrais ir (ar) filtrus, parduodamus naudoti kartu su tabako gaminiais, išrinkimo, surinkimo, vežimo, apdorojimo finansavimą nevykdymas užtraukia baudą nuo šešių tūkstančių iki keturiolikos tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo keturiolikos tūkstančių iki dvidešimt trijų tūkstančių eurų.“

2. Pakeisti 1021 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

Įstatymuose numatytos pareigos organizuoti atliekų ir šiukšlių, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų pateiktus Lietuvos Respublikos rinkai tabako gaminius su filtrais ir (ar) filtrus, parduodamus naudoti kartu su tabako gaminiais, drėgnąsias servetėles ir (ar) oro balionėlius, žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, išrinkimo, surinkimo, vežimo, apdorojimo finansavimą nevykdymas užtraukia baudą nuo šešių tūkstančių iki keturiolikos tūkstančių eurų.“

 

8 straipsnis. Įstatymo papildymas 1082 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1082 straipsniu:

1082 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už atliekų ir šiukšlių, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų pateiktus Lietuvos Respublikos rinkai užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius, tvarkymo finansavimo neorganizavimą

Įstatymuose numatytos pareigos organizuoti atliekų ir šiukšlių, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų pateiktus Lietuvos Respublikos rinkai užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius (be papildomo paruošimo suvartoti skirto maisto tarą, lanksčius pakelius ir vyniojamojo popieriaus pakuotes, ne didesnę kaip trijų litrų talpos gėrimų tarą, gėrimų indelius, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, lengvuosius plastikinius pirkinių maišelius), išrinkimo, surinkimo, vežimo, apdorojimo finansavimą nevykdymas užtraukia baudą nuo šešių tūkstančių iki keturiolikos tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo keturiolikos tūkstančių iki dvidešimt trijų tūkstančių eurų.

 

9 straipsnis. Įstatymo papildymas 1281 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1281 straipsniu:

1281 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už nustatyta tvarka nepaženklintų vienkartinių plastikinių gaminių (higieninių paketų (įklotų), tamponų, tamponų aplikatorių, drėgnųjų servetėlių, tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gėrimų indelių) pateikimą Lietuvos Respublikos rinkai

Pagal nustatytus reikalavimus nepaženklintų vienkartinių plastikinių gaminių (higieninių paketų (įklotų), tamponų, tamponų aplikatorių, drėgnųjų servetėlių, tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, gėrimų indelių) pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

 

10 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

1. Papildyti Įstatymo priedą 111 punktu:

111. 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo.“

2. Papildyti Įstatymo priedą 13 punktu:

13. 2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2151, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo priedo D dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių suderintų ženklinimo specifikacijų taisyklės.“

 

11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnis įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalis, 5 straipsnio 2 dalis, 7 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

3. Šio įstatymo 6 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 1001 straipsnio 21 ir 22 dalys įsigalioja 2024 m. liepos 3 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda