RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMŲ, PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

 

2020 m. liepos 30 d. Nr. A-984 (8.14)

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-156 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į Radviliškio rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programų, projektų dalinio finansavimo komisijos 2020 m. liepos 28 d. posėdžio protokolo Nr. 4 nutarimą,

skiriu:

1. Radviliškio šaudymo klubui „Muškieta“ 2 000 Eur finansavimą „Stendinio šaudymo“ projektui.

2. Radviliškio automobilistų klubui „Radvilis“ 4 000 Eur finansavimą „Išbandymas su formule F4“ projektui.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                  Jolanta Margaitienė