Pagėgių savivaldybės taryba

 

sprendimas

Dėl pagėgių savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 380 „dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą“ pakeitimo

 

2018 m. rugsėjo 20 d. Nr. T-128

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Pagėgių savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatus, patvirtintus Pagėgių savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 380 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą“:

1.1. Pakeisti 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

4. Rinkliavos dydžiai už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Pagėgių savivaldybės viešosiose vietose:“;

1.2. Pakeisti 4.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1. Rinkliavos įmokos prekiauti ar teikti paslaugas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, stoginių, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių ar neįrengtos vietos (ne daugiau 10 kv. m):“.

2. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Nuo vietinės rinkliavos įmokos atleidžiami savivaldybės gyventojai, prekiaujantys savo išauginta produkcija ar gaminiais, savo surinktomis vaistažolėmis, miško uogomis ir grybais (ne daugiau 1 kv. m);“

3. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Virginijus Komskis