isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. T-97

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktas, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 14 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinta  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 286 punktu; Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Pakruojo rajono sporto centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Saulius Gegieckas                                                                                 


PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-97

 

PAKRUOJO RAJONO SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS

 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I SKYRIUS

STRUKTŪRA, DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS, INFORMACIJA APIE

TEIKIAMAS PASLAUGAS

 

Pakruojo  rajono sporto centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Adresas: Statybininkų g. 3, Pakruojis.

Tel. (8 421) 60 132, tel./faks. (8 421) 60 133, el. p. pakruojosportas@gmail.com

Sporto centro tikslas – įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės kūno kultūros, sporto politiką Pakruojo rajone.

Sporto centro darbuotojai:

 

Darbuotojai (pareigybių skaičius)

Vadovai

2,5

Specialistai (pedagoginiai darbuotojai)

5,31

Specialistai

4

Kvalifikuoti darbininkai

3,55

Darbininkai

9,5

Iš viso:

24,86

 

Struktūra:

Pakruojo rajono sporto centre krepšinio, futbolo, BMX mažųjų dviračių kroso ir lengvosios atletikos treniruotes lankė 330 moksleivių (2017 m. spalio 1 d. duomenimis). Metų pradžioje dirbo 10 trenerių, metų pabaigoje – 9. Trenerių kvalifikacinės kategorijos: I – 1, II – 1, III – 1 treneris. 

Sporto centro mokymo grupių ir moksleivių skaičius (2017 m. spalio 1 d. duomenimis): krepšinio –11 grupių, 179 moksleiviai; futbolo – 5 grupės, 80 moksleivių; lengvosios atletikos – 4 grupės, 39 moksleiviai; BMX mažųjų dviračių kroso – 3 grupės, 32 moksleiviai.

Kasmet po keletą pajėgių rajono sportininkų išvyksta mokytis ir siekti sportinio meistriškumo į Panevėžio ir Šiaulių sporto gimnazijas.

Sporto mokymo grupių užsiėmimai vyko Pakruojo, Linkuvos mieste, Klovainių, Rozalimo gyvenvietėse. Į užsiėmimus atvyksta moksleiviai ir iš kitų rajono vietovių.

2017 metais Sporto centro moksleiviai dalyvavo moksleivių krepšinio lygos, LFF vaikų futbolo lygų varžybose, Lietuvos čempionatuose, Lietuvos jaunių sporto žaidynėse, turnyruose, tarptautinėse varžybose. Organizuotos 5 vasaros ir pasirengimo varžyboms sportinės stovyklos (dvi iš jų Lenkijoje ir Slovakijoje). Stovyklos rengiamos pasitelkus tėvų, projektų, rėmėjų lėšas.  BMX sportininkai vyko treniruotis į Panevėžio dviračių treką, Šiaulių sporto mokyklos „Dubysa“ BMX trasą, lengvaatlečiai žiemos metu vyko treniruotis į Šiaulių lengvosios atletikos maniežą.

Sporto centras taip pat kuruoja sporto klubų veiklą, teikia pagalbą organizuojant renginius, varžybas, sudaro sąlygas išvykti į varžybas. Taip pat teikiamos paslaugos rajono gyventojams: transporto nuoma, sporto salių nuoma, pirtis ir dušai, treniruokliai. Bendradarbiaujama su Pakruojo rajono priešgaisrine tarnyba ir Pakruojo rajono policijos komisariatu, neįgaliųjų draugija, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centru, sudaromos galimybės pasinaudoti sporto sale, treniruokliais, padedame organizuoti sporto renginius.

 

II SKYRIUS

FINANSINĖS - ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

 

Sporto centre vykdoma Saugios aplinkos kūrimo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa. Asignavimai 2017 metais:  

 

Patvirtinta

Gauta

Pastabos

 

383 700

378 003

 

Iš jų - darbo užmokestis ir socialinis draudimas

 

260 724

 

Darbo užmokestis

202 500

201 724

 

Moksleivių pavėžėjimas

500

437

 

Spec. programos lėšos

15 000

14 047

 

Sporto programų vykdymui

50 000

46 978

FC „Pakruojis“ – jaunimo futbolo profesionalumo tobulinimas LFF I lygos čempionate. Krepšinio meistriškumo tobulinimas Regionų krepšinio lygoje.

 

 

2017 metais gauta paramos lėšų: iš savivaldybės – renginių, varžybų ir švenčių organizavimui – 3666,21 Eur, R. Klybaitės pasirengimo Europos kroso čempionatui sportinei stovyklai – 989,00 Eur. AB „Dolomitas“ parama rajono krepšinio taurės varžyboms organizuoti – 2400,00 Eur. UAB „Agro Lašmuo“ varžyboms organizuoti – 150 Eur. Spec. programos lėšos –pajamos už atsitiktines pirties, transporto, sporto salės, žaidimų paslaugas, startiniai dalyvio mokesčiai..

Rajono sporto bazės:

·         Sportinis kompleksas (Statybininkų g. 3) – administracinės patalpos, sporto salė, treniruoklių salė, gimnastikos salė (išklota tatamiu), žaidimų patalpa (biliardas, stalo tenisas).

·         Pakruojo miesto stadionas – pagrindinė aikštė, atsarginė aikštė, dirbtinės dangos aikštelė, dvi paplūdimio tinklinio aikštelės, administracinis pastatas, pagalbinis pastatas, dengtos 1000 vietų tribūnos, bėgimo takai, lengvosios atletikos rungčių sektoriai.

·         BMX mažųjų dviračių kroso trasa.

·         „Atžalyno“ gimnazijos sporto salė, kuria sporto centras naudojasi pagal sutartį.

      Sporto centro transportas: 16 ir 17 vietų mikroautobusai, 7 vietų vienatūris Mersedes Benz Vitto. Įsigytas lengvasis keleivinis automobilis Ford Customs (9 vietų) BMX dviratininkų išvykoms į varžybas.

 

III SKYRIUS

SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS, PRIEDAI IR PREMIJOS

 DARBUOTOJAMS, NUOBAUDOS

 

Sporto centro vadovams skirta – 2,5 etato. 2017 m. darbo užmokesčio vidurkis neatskaičius mokesčių (Eur): direktorius – 1 167 Eur, direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 1 035 Eur, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (0,5 etato) – 250 Eur. Priedai ir premijos nemokėtos. Nuobaudų neskirta.

 

IV SKYRIUS

VYKDYTOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI

 

2017 m. saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programos profesionalaus ir mėgėjiško sporto plėtojimo priemonių plane numatyti tikslai: 1. Moksleivių ir jaunuolių neformalus sportinis ugdymas; 2. Jaunimo ir suaugusiųjų fizinio aktyvumo skatinimas, turiningo laisvalaikio praleidimo organizavimas, sportinio meistriškumo tobulinimas; 3. Kaimo vietovių moksleivių įtraukimas ir pavėžėjimas. Įgyvendinant programą pravesti renginiai ir varžybos:

 

Renginio pavadinimas

Dalyvių skaičius

Geriausių sportininkų apdovanojimas vasario 16 d.

 

Vaikų (gimusių 2009 m. ir j.) XVI mažojo futbolo turnyras, skirtas Vasario 16-ajai paminėti

8 komandos

100 dalyvių

Vaikų (gim. 2007 m. ir j.) salės futbolo turnyras, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

8 komandos

100 dalyvių

Vaikinų (gim. 2001 ir j.) krepšinio turnyras, skirtas Lietuvos krepšinio 95-čiui paminėti

4 komandos

60 dalyvių

Rajono stalo teniso pirmenybės

14 vyrų, 2 moterys

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų varžybos (suorganizuotos 19 sporto šakų varžybos)

Daugiau nei 80 komandų apie 650 dalyvių

Pakruojo miesto BMX sezono atidarymo varžybos

50 dalyvių

Lietuvos dviračių sporto federacijos BMX čempionato (iki 16 metų) ir BMX dviračių taurės (nuo 17 metų ir vyresnių) varžybų II ir III etapai

Daugiau nei 100 dalyvių

Lietuvos bėgimo taurės etapas bėgimas „Pakruojo dvaro takais 2017“

615 dalyvių, apie 800 žiūrovų, svečių

Rajono seniūnijų sporto žaidynės

7 sporto šakos, 23 komandos

Rajono vyrų krepšinio pirmenybės AB „Dolomitas“ taurei laimėti

10 komandų

 160 dalyvių

Vyrų krepšinio E. Kuko vardo taurės varžybos

5 komandos

 60 dalyvių

Rajono tinklinio pirmenybės Ūkininkų kredito unijos taurei laimėti

6 komandos

70 dalyvių

Rajono futbolo 8x8 pirmenybės UAB „Kanrugėlė“ taurėms laimėti

4 komandos

50 dalyvių

Rajono salės futbolo 5x5 pirmenybės UAB „Kanrugėlė“ taurėms laimėti

6 komandos

70 dalyvių

Tradicinis karatė klubų turnyras klubo „Cunami“ prizams laimėti

Apie 150

Lietuvos karatė asociacijos čempionatas („Cunami)

Daugiau nei 150 dalyvių

Šiaulių apskrities futbolo varžybų FK „Kruoja-Kupsc“ namų rungtynės

 

LFF I lygos FC „Pakruojis“ namų rungtynės

Vidutiniškai 150 žiūrovų

RKL Pakruojo „Pakruojis – Lygumų ŽŪB“ namų rungtynės, draugiškos varžybos

Vidutiniškai 80 žiūrovų

Moksleivių krepšinio lygos varžybos

Dalyvavo 3 komandos

Gatvės krepšinio 3x3 varžybos Pakruojo šventės metu

27 komandos

 apie 100 dalyvių

Berniukų mažojo futbolo 7x7 turnyras Pakruojo rajono mero taurei laimėti (Pakruojo šventės metu)

6 komandos

 daugiau nei 70 dalyvių

Naktinis krepšinis (Pakruojo šventės metu)

18 komandų

 70 dalyvių

Lauko teniso varžybos Mero taurei laimėti

16 dalyvių

Veteranų futbolo rungtynės Pakruojo „Kruoja“ – buvę Lietuvos rinktinių treneriai, asistentai, svečiai iš Lietuvos futbolo federacijos

2 komandos

 26 dalyviai

Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių futbolo 5x5, 7x7, 9x9 varžybos.

Dalyvavo 4 komandos

Lietuvos seniūnijų mokyklų futbolo žaidynės „Golas“, Pakruojo savivaldybės turas

10 komandų

120 dalyvių

Lietuvos veteranų ( 40+), (45+) čempionato namų varžybos („Pakruojo parketas“)

 

Atviras graplingo imtynių Pakruojo rajono čempionatas (Skorpionas BJJ)

109 dalyviai

Tarptautinis veteranų svarsčių kilnojimo turnyras „Jėga“ prizams laimėti

Iki 100 dalyvių

Pakruojo rajono lauko teniso turnyras Mero taurei laimėti

16 dalyvių

Šiaulių regiono savivaldybių darbuotojų, tarybos narių sporto žaidynės.

7 savivaldybių komandos

 apie 150 dalyvių

Apygardos teismų teisėjų krepšinio turnyras

 

2017 m. Vaikų futbolo turnyras (2006-2007 m. g.)

6 komandos

Rajono darželinukų sporto šventė

Daugiau nei 100 dalyvių

Lietuvos klasikinės jėgos trikovės taurės varžybos (Extreme Gym)

Daugiau nei 100 dalyvių

Pakruojis Open LBJJA (Brazilų džiu-džitsu) Championship

Iki 100 dalyvių

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui teikta paraiška ir gautas finansavimas projektui „X Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių I etapo organizavimas“ – 550 Eur. Talkinta Pakruojo BMX sporto klubui, parengta paraiška ir gautas finansavimas projektui „BMX inventoriaus įsigijimas“ – 3000 Eur.

V SKYRIUS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS

 

Stadione ir „Atžalyno“ gimnazijos sporto salėje yra įdiegtas internetas, todėl yra galimybė transliuoti rungtynes internetu. Abiejose sporto salėse ir stadione veikia elektroninės švieslentės. Buhalterinėje apskaitoje naudojamos programos „Finas“, FinNet“.

 

VI SKYRIUS

GAUTI SKUNDAI (PRAŠYMAI), PADĖKOS

 

2017 m sporto centre skundų negauta. Šiaulių futbolo federacija įteikė apdovanojimą už futbolo populiarinimą Lietuvoje. Gauta Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro padėka už Petrašiūnų laisvalaikio zonos atidarymo šventės kūrimą. Extreme Gym klubo padėka už pagalbą organizuojant 1-ąsias Lietuvos klasikinės jėgos trikovės taurės varžybas. Daug teigiamų atsiliepimų ir padėkos žodžių sulaukta už bėgimo „Pakruojo dvaro takais 2017” organizavimą.

 

VII SKYRIUS

TIKRINUSIŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTŲ IŠVADŲ BEI PASIŪLYMŲ APIBENDRINIMAS

 

Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba atliko planinį patikrinimą - pažeidimų, trūkumų nenustatyta.

 

VIII SKYRIUS

ĮSTAIGOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS

 

Sporto centro transportas: 16 ir 17 vietų mikroautobusai, 7 vietų vienatūris Mersedes Benz Vitto. Transportas daug naudojamas, reikia atnaujinti.

BMX dviračių trasą reikia rekonstruoti ir atnaujinti, starto paleidimo mechanizmas neatitinka saugumo reikalavimų. Ne pirmus metus dėl lėšų trūkumo negalime įsigyti sportininkams reikalingo inventoriaus – dviratukų, apsaugų, treniruoklių.

Reikalingas stadiono atnaujinimas ir renovavimas. Stadione reikia atnaujinti pagrindinės aikštės veją, bėgimo takus, sektorių dangą, sutvarkyti tvoras, įvažiavimo vartus.

Sporto centro pastatas (Statybininkų g. 3) yra senos statybos, todėl reikalinga pastato renovacija. Ypač prasta stogo dangos būklė: lyjant, vanduo skverbiasi į patalpas, laša bent keliose vietose sporto salėje.

 

IX SKYRIUS

ATEITIES PLANAI IR KAIP TAI ATSILIEPS ĮSTAIGOS VEIKLAI

 

Mažėjant moksleivių skaičiui, stengiamasi ieškoti gabių sportui moksleivių rajono mokyklose, esant galimybei - organizuoti sportinį ugdymą kaimo vietovėse. Pritraukus rėmėjų lėšų pajėgiausi rajono krepšininkai suburti į komandą ir dalyvauja RKL varžybose. Palaikomi ryšiai su sporto federacijomis, todėl papildomai rengiami Brazilų džiu-džitsu imtynių čempionatai, svarsčių kilnojimo, karatė asociacijos, veteranų krepšinio lygos varžybos ir kiti renginiai. Bendradarbiaujama su rajono policijos komisariatu, priešgaisrinės saugos tarnyba, sudaromos sąlygos šių įstaigų darbuotojams vykdyti fizinio pasirengimo užsiėmimus, padedama pravesti sporto varžybas. Suteikiama sporto salė, inventorius neįgaliųjų draugijos užsiėmimams. Bendradarbiaujama su Pakruojo rajono suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centru ir suteikiama sporto salė Trečiojo amžiaus universiteto lankytojų užsiėmimams. Treniruoklių salė pritraukia papildomai naujų kūno kultūros mėgėjų, tačiau ją reikėtų atnaujinti ir papildyti naujais įrengimais, kad užsiėmimai būtų prieinamesni ir pritrauktų daugiau jaunimo. Į Panevėžio ir Šiaulių sporto gimnazijas kasmet išvyksta dalis pajėgiausių sporto centro ugdytinių, todėl plėtojamas bendradarbiavimas su šiomis ugdymo įstaigomis, treneriai turi galimybę testuoti sportininkus naudodamiesi pažangia testavimo įranga. Lengvaatlečiai kartu vyksta į sporto stovyklas. Įrengus Pakruojyje naują modernią krepšinio aikštelę ir teniso kortus, sudarytos tinkamos sąlygos pravesti gatvės krepšinio varžybas, teniso varžybas, užsiėmimus. Stadionui ir BMX trasai reikalinga renovacija, atnaujinus šias sporto bazes būtų sudarytos geresnės treniruočių sąlygos, galima būtų vykdyti įvairias respublikines varžybas. Sporto centras atviras klubų, organizacijų iniciatyvoms ir bendradarbiaus su jomis, kad Pakruojyje vyktų kuo daugiau ir įvairesnių renginių ir varžybų, bus sudarytos sąlygos pakruojiečiams turiningai praleisti laisvalaikį ir praplėstos jo pasirinkimo galimybės.

 

_______________________