Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL TAUTODAILĖS METŲ MINĖJIMO 2020 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 13 d. Nr. 1151

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. gegužės 30 d. nutarimą Nr. XIII-2144 „Dėl 2020 metų paskelbimo Tautodailės metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Tautodailės metų minėjimo 2020 metais planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti Dovilų etninės kultūros centrui, Etninės kultūros globos tarybai, Kauno tautinės kultūros centrui, Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centrui, Lietuvos tautodailininkų sąjungai, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriui, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Telšių skyriui, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriui, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijai, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriui, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijai, viešosioms įstaigoms Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai ir Tautodailininkų sąjungos fondui, Vilniaus dailės akademijai, Vilniaus etninės kultūros centrui, Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrijai – dalyvauti įgyvendinant Planą.

 

 

 

Finansų ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                 Vilius Šapoka

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Mindaugas Kvietkauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1151

 

tAUTODAILĖS METŲ MINĖJIMO 2020 METAIS VEIKSMŲ planas

 

Eil. Nr.

Veiksmai

Veiksmų vykdytojai

Vykdymo terminas

1.

Tautodailės metų viešinimo darbai

1.1.

Sukurti ir transliuoti vaizdo klipų ciklą, pristatantį tautodailės žanrus

Viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2020 m. I ketvirtis

1.2.

Parengti ir paskelbti Tautodailės metų renginių gidą

Etninės kultūros globos taryba, Lietuvos nacionalinis kultūros centras

2020 m. I ketvirtis

1.3.

Parengti reportažų ciklą, skirtą Tautodailės metams, ir rengti reportažus apie Tautodailės metų renginius

 

Viešoji įstaiga ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2020 m. I–IV ketvirčiai

 

1.4.

Sukurti dokumentinį filmą apie šiandienos tautodailės kūrėjus

Lietuvos tautodailininkų sąjunga

2020 m. I–IV ketvirčiai

 

1.5.

Parengti straipsnius, populiarinančius tautodailės paveldą kultūrinėje periodinėje spaudoje

Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Vilniaus etninės kultūros centras, Etninės kultūros globos taryba

2020 m. I–IV ketvirčiai

 

1.6.

Pristatyti Lietuvos tautodailę per Lietuvoje vykstančius tarptautinius turizmo renginius

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

2020 m. I–IV ketvirčiai

 

2.

Tautodailės metų kultūros ir edukaciniai renginiai

2.1.

Surengti Tautodailės metams skirtą Lietuvos liaudies dailės konkursą „Aukso vainiko“, laureatų parodą ir iškilmingą renginį

Lietuvos nacionalinis kultūros centras

2020 m. I ketvirtis

2.2.

Surengti Tautodailės metams skirtą Lietuvos moksleivių liaudies meno konkursą „Sidabro vainikėlis“, laureatų parodą ir iškilmingą renginį

Lietuvos nacionalinis kultūros centras

2020 m. I–II ketvirčiai

2.3.

Skatinti tradicinių amatų centrus ir amatų meistrus populiarinti tautinį paveldą siekiant išsaugoti sukauptą tradicinių amatų patirtį

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

2020 m. I–IV ketvirčiai

2.4.

Surengti šiuolaikinės tautodailės skirtingų žanrų žymiausių kūrėjų parodą Vilniuje

Lietuvos tautodailininkų sąjunga

2020 m. I–IV ketvirčiai

2.5.

Surengti ketvirtąją respublikinę konkursinę tapybos kūrinių parodą Antano Žmuidzinavičiaus vardo premijai laimėti Vilniuje

Lietuvos tautodailininkų sąjunga

2020 m. I–IV ketvirčiai

2.6.

Organizuoti tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus

Vilniaus etninės kultūros centras, Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras, Kauno tautinės kultūros centras, Dovilų etninės kultūros centras

2020 m. I–IV ketvirčiai

2.7.

Perengti mokomąsias vaizdo medžiagas apie atskirų tautodailės šakų dirbinių gamybą / kūrimą

Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Vilniaus etninės kultūros centras

2020 m. I–IV ketvirčiai

2.8.

Organizuoti Tautodailės dienas tautodailininkams

Lietuvos nacionalinis muziejus

2020 m. I–IV ketvirčiai

2.9.

Surengti parodą, skirtą tautodailininkų Onos Pusvaškytės ir Vytauto Valiušio kūrybai

Lietuvos nacionalinis muziejus

2020 m. II–III ketvirčiai

2.10.

Surengti Žemaitijos tautodailininkų visų žanrų kūrybos parodą Telšiuose, Klaipėdoje, Kretingoje

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyrius, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Telšių skyrius

2020 m. II–III ketvirčiai

2.11.

Surengti visų žanrų kryždirbystės parodą Alytuje

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius

2020 m. II–III ketvirčiai

2.12.

Surengti respublikinę keramikos parodą ,,Tradicinė puodininkystė“ Kaune, Mažeikiuose, Druskininkuose, Utenoje

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija

2020 m. II–IV ketvirčiai

2.13.

Surengti Suvalkijos regiono tautodailininkų kūrybos parodą ,,Taikomoji drožyba“ Kaune

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija

2020 m. II–IV ketvirčiai

2.14.

Surengti respublikinę lipdytos keramikos parodą Šiauliuose, Kuršėnuose, Kelmėje

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius

2020 m. II–IV ketvirčiai

2.15.

Surengti Aukštaitijos tautodailininkų kūrybos parodą, skirtą Pauliui Galaunei atminti Panevėžyje

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrija

2020 m. II–IV ketvirčiai

2.16.

Organizuoti specializuotas vaikų ir jaunimo stovyklas tautodailės įgūdžiams ugdyti

Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Vilniaus etninės kultūros centras, Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras, Kauno tautinės kultūros centras, Dovilų etninės kultūros centras

2020 m. III ketvirtis

2.17.

Organizuoti nacionalinio mokinių keramikos konkurso „Atspindžiai. Tautodailės tradicijų interpretavimas keramikoje“ įgyvendinimą

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

2020 m. III ketvirtis

2.18.

Organizuoti tarptautinį vaikų ir jaunimo folkloro festivalį ,,Baltų raštai-2020“, skirtą Tautodailės metams

Kauno tautinės kultūros centras

2020 m. III ketvirtis

2.19.

Surengti parodą „Anastazijos ir Antano Tamošaičių XIX–XX a. I p. lietuvių liaudies meno kolekcija“

Vilniaus dailės akademija,

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

2020 m.

III–IV ketvirčiai

2.20.

Surengti tarptautinį simpoziumą, skirtą įvairių šalių tautodailės tradicijų būklei šiuolaikiniame pasaulyje aptarti, įvertinantį liaudies meno padėtį ir jos perspektyvas, gerajai patirčiai perimti

Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Etninės kultūros globos taryba, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilniaus dailės akademija

2020 m. IV ketvirtis

2.21.

Surengti tarptautinį meno simpoziumą ir parodą „Ornamento tradicijos ir šiuolaikinio meno sąveika“

Vilniaus dailės akademija

 

2020 m.

IV ketvirtis

2.22.

Surengti primityviosios tapybos parodą-konkursą Monikos Bičiūnienės premijai laimėti, išleisti jos katalogą

Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrija, Lietuvos nacionalinis muziejus

2020 m.

IV ketvirtis

2.23

Organizuoti kraštotyrinio konkurso „Tautos dvasios beieškant“ įgyvendinimą

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

2020 m. IV ketvirtis

3.

Tautodailės metų leidybinė veikla

3.1

Išleisti knygas iš serijos „Tradicijos ir dabartis“: ,,Liaudies meistrė Anelė Araminienė: skulptūra, tapyba, audiniai“; ,,Liaudies meistrė Ona Pusvaškytė: medžio raižiniai“ ir jas pristatyti

Lietuvos nacionalinis muziejus

2020 m. I–III ketvirčiai

3.2.

Išleisti žurnalo ,,Tautodailės metrašti“ keturis numerius, skirtus ,,Tautodailės metams“

VšĮ Tautodailininkų sąjungos fondas

2020 m. I–IV ketvirčiai

3.3.

Parengti knygą apie respublikinio kalvystės konkurso laureatus ,,Lietuvos ,,Kalvių-kalviai“

VšĮ Tautodailininkų sąjungos fondas

2020 m. I–IV ketvirčiai

3.4.

Parengti knygą „Anastazijos ir Antano Tamošaičių XIX–XX a. I p. lietuvių liaudies meno kolekcija“

Vilniaus dailės akademija,

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

2020 m. I–IV ketvirčiai

3.5.

Parengti ir išleisti Lietuvos kryždirbystės turistinių kelių žemėlapį

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas

2020 m. III–IV ketvirčiai

3.6.

 

Parengti monografiją ,,Lietuvių liaudies vaizduojamoji dailė: ištakos, raida ir tradicija“

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

2020 m. IV ketvirtis

3.7.

Išleisti Teresės Jurkuvienės monografiją ,,Lietuvių tautinis kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos XX amžiuje“

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

2020 m. IV ketvirtis

4.

Tautodailės metų mokslinė tiriamoji veikla

4.1.

Atlikti tautodailės dabartinės būklės Lietuvoje tyrimus, pateikiant rekomendacijas Kultūros ministerijai

Etninės kultūros globos taryba

2020 m. II–IV ketvirčiai